reclama autocenter

Şi în anul 2012, mulţi nemţeni au ales Biblioteca Judeţeană fie pentru a găsi aici răspunsuri la întrebări, fie pentru a-şi petrece în mod agreabil timpul liber. Astfel, 11.775 de persoane au devenit titulare ale unui permis de bibliotecă în baza căruia au apelat de 188.789 de ori la marea gamă a serviciilor oferite de aceasta şi au împrumutat sau consultat pe loc, în cele 12 secţii şi filiale ale bibliotecii, un număr de 501.248 documente (cărţi, periodice, documente cartografice, documente audio-vizuale etc.). De asemenea, în cadrul Bibliotecii Judeţene au fost organizate 840 de evenimente de animaţie culturală, la care au participat 27.471 persoane. Din toate acestea rezultă că Biblioteca Judeţeană a fost „accesată” zilnic, în medie, de aproximativ 900 de persoane. Un aspect important al activităţii Bibliotecii Judeţene este şi acela al dezvoltării serviciilor netradiţionale, lucru reflectat şi prin faptul că bazele de date constituite în cadrul instituţiei au fost accesate de 31.202 ori, iar site-ul bibliotecii de 48.557 ori, un interes aparte fiind acordat site-ului specializat al Centrului de Informare Turistică (vizitat de 87.282 ori). În acelaşi context se cuvine menţionat şi serviciul de împrumut interbibliotecar de care au beneficiat 31 de nemţeni, care au avut astfel acces la 57 de volume din colecţiile altor biblioteci. Pentru a satisface marele interes al publicului faţă de serviciile sale, biblioteca şi-a înnoit în anul 2012 colecţiile cu un număr de 11.115 publicaţii (carte şi periodice) în valoare de 209.780  lei şi cu 938 non-publicaţii (CD-uri, DVD-uri) în valoare de 29.762  lei. În sfera serviciilor netradiţionale, în anul 2012 s-au adăugat, faţă de cele deja existente (cursuri de învăţare a limbilor străine, informare comunitară locală şi europeană, informare turistică, teatru pentru copii şi adulţi, audiţii muzicale, vizionări de filme artistice şi documentare, acţiuni special dedicate persoanelor de vârsta a III-a etc.), nu mai puţin de 20 de serii de cursuri gratuite (a câte 12 zile) pentru iniţierea persoanelor adulte în utilizareacalculatorului şi a internetului, proiect de care au beneficiat peste 100 de persoane.  Astfel, şi prin raportare la activitatea altor ani, Biblioteca Judeţeană rămâne o instituţie ce gravitează în sfera standardelor înalte, cu inerente mici oscilaţii la anumiţi indicatori de performanţă, elemente de natură a contribui – chiar şi pe vremuri de criză – la recalibrarea viziunii pentru proiectele viitoare.

Articolul precedentEternul Eminescu
Articolul următorEminescu: ‘tu-i neamul nevoii!”