Primăria Pipirig va desfăşura, în luna aprilie, o amplă campanie de ecologizare a întregii comune, în cadrul unei campanii intitulate sugestiv “Luna curăţeniei pe Valea Ozanei”. Administraţia locală, prin vocea primarului Vasile Dorneanu, roagă toţi cetăţenii să se implice în această campanie, prin care se doreşte să se facă din comuna Pipirig o localitate curată aşa cum îi stă bine unei comune de oameni gospodari.

Acţiunea de curăţenie în toate satele comunei se va derula cu implicarea conducerii şi a personalului primăriei, a Consiliului Local, a Poliţiei Locale, a Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă şi a persoanelor care beneficiază de ajutor social. Campania urmăreşte următoarele aspecte:

  • curăţirea şi săparea şanţurilor pentru scurgerea apelor de pe întregul perimetru al proprietăţii, decolmatarea periodică a podeţelor de la fiecare intrare şi a şanţurilor betonate acolo unde este cazul (în satele Pipirig, Boboieşti şi Pluton), întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi a împrejmuirilor acestora, menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe întreaga porţiune din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare, salubrizarea albiei râului Ozana şi a pâraielor (în fiecare sat beneficiarii de ajutor social împreună cu reprezentanţi ai autorităţii locale vor curăţa prundurile de toate deşeurile aruncate necivilizat), igienizarea spaţiilor verzi şi toaletarea copacilor, păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice, depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate.

“Tot în această perioadă vor începe lucrările de reparare şi balastare a străzilor/uliţelor de către primărie, unde vom folosi utilajele şi personalul instituţiei, precum şi persoanele care beneficiază de ajutor social. După această campanie, cei care nu vor respecta curăţenia, cei care vor continua să arunce deşeuri, gunoi menajer, rumeguş pe malurile pâraielor, pe albiile râurilor, pe prunduri sau în alte locuri vor fi sancţionaţi cu amendă”, ne-a informat primarul Vasile Dorneanu. (C.T. STURZU)