0:00

Prefectul de Nemţ, Ioan Vlad Angheluţă, a anunţat luni că judeţul nostru se află printre primele cinci din ţară dacă am lua în seamă „stadiul actual al inventarierierii terenurilor retrocedabile prevăzute de art. 5 din Legea 165/2013”. Legea în cauză este dedicată măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Articolul de lege invocat descrie pe îndelete regimul unor terenuri. Detaliile importante lipsă din comunicarea prefectului înseamnă terenuri ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar; terenuri aflate în proprietatea publică şi privată a statului, cu sau fără investiţii, aflate în administrarea unor autorităţi şi instituţii publice, terenuri administrate de institute şi staţiuni de cercetare, cu sau fără investiţii, terenuri ocupate de izlazuri, alte terenuri identificate ca disponibile în vederea restituirii.
Potrivit afirmaţiilor lui Angheluţă, bazate şi pe un document oficial care provine de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), 75 din cele 83 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului (comune, oraşe, municipii) au depus documentaţiile de inventariere. Restanţele sunt reprezentate de comunele Stăniţa, Mărgineni, Podoleni, Cândeşti, Costişa, Girov, Bozieni şi Ion Creangă. Nu mai puţin de 63 de pachete de dosare au fost restituite în vederea corectării şi completării. Ulterior, 43 au fost redepuse. La zi, 33 de documentaţii, din cele 55 în curs de avizare, parcurg procedura de verificare la OCPI. Abia 22 au fost transmise la Bucureşti pentru verificarea finală. La capitolul „Documentaţii recepţionate şi avizate de OCPI” scrie clar: zero. (Viorel COSMA)

Articolul precedentEuroparlamentare la comune
Articolul următorNici când pisica nu-i acasă, consilierii romaşcani nu joacă pe masă