0:00

Anunț privind depunerea documentației pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiDirecția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț începe de miercuri, 4 octombrie,  sesiunea de primire a documentației pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2023 – martie 2024.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care utilizează gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Documentele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email [email protected] și trebuie să conțină următoarele documente:

  1. cerere tip;
  2. acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);
  3. documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de alte drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;
  4. certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a documentației, titularul cererii poate solicita la Biroul Registratură eliberarea certificatului de atestare fiscală, prin completarea unei cereri adresate Direcției de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;
  5. facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;
  6. certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;
  7. contract închiriere/ comodat/ concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași/ comodatari, etc. Titularii cererilor de ajutoare la încălzire/ supliment de energie, care depun contractul de comodat la documentație, vor face dovada deținerii în proprietate a imobilului, de către comodant;
  8. extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233 622 968, iar modelul cererii, cât și alte informații, precum lista bunurilor care duc la excluderea acordării acestui ajutor, le puteți găsi aici.

Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț

Articolul precedentDSP Neamț: Amenda de 60.000 lei dată Spitalului Județean Neamț pentru abateri constatate și cu alte ocazii
Articolul următor10.000 lei amendă și suspendarea activității pentru nerespectarea unei decizii a Protecției Consumatorului
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.