ajutor socialModificările legislative aduse de Legea 342/2015, modificări care intră în vigoare din ianuarie 2016, ar putea duce la creșterea numărului de beneficiari de ajutor social din Piatra Neamț. Până acum, la calculul venitului net lunar al familiei sau al persoanei beneficiare de ajutor social se avea în vedere și alocația de stat pentru copii.

„Chiar dacă în luna iulie 2015 s-a majorat alocația de stat pentru copii la 84 de lei, la calculul venitului lunar net al solicitantului de ajutor social se menținea suma de 42 de lei, cât a fost alocația înainte de majorare. Începând cu ianuarie 2016, alocația de stat pentru copii face excepție de la acest calcul“, a declarat Ingrid Archip, purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Familiile cu mai mulți copii, avantajate de noua lege

Odată cu eliminarea de la calcule a respectivei alocații, numărul beneficiarilor de ajutor social din Piatra Neamț ar putea crește, mai ales în cazul familiilor cu mai mulți copii, care până acum nu se încadrau în venitul maxim acceptat de lege. Pentru a beneficia de ajutor social, o persoană singură nu trebuie să aibă venituri lunare nete mai mari de 142 de lei, în timp ce venitul unei familii formată din două persoane nu trebuie să depășească 255 de lei. Cuantumul venitului maxim acceptat de lege pentru acordarea ajutorului social se stabilește în funcție de o grilă impusă prin Legea 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul social, acordat pentru maxim 6 luni

Ajutorul social este un ajutor lunar pe care statul îl acordă pentru o perioadă de 6 luni. La expirarea acestui termen, solicitantul poate să depună o nouă cerere, o declarație pe proprie răspundere cu privire la numărul membrilor respectivei familii și a veniturilor înregistrate, la care să anexeze documentele doveditoare cu privire la venitul lunar net. Totodată, beneficiarul trebuie să informeze Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț dacă apar modificări în decursul celor 6 luni în care primește ajutor social.

Conform legii, „la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale“.

Venituri exceptate de la calculul venitului lunar net

Sunt exceptate de la calcul: alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ajutoarele de stat pentru producătorii agricoli, acordate începând cu 2010, bursele de studiu si bursele sociale. Nu sunt introduse în calcul nici sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“ și nici veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. (Andreea AMARIEI)