adrne sediuAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat varianta finală a “Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de investiţie 7.1, din cadrul Axei 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, se precizează într-un comunicat de presă.

“Staţiunile turistice din Regiunea Nord-Est, clasificate conform HG 852 din 2008, au la dispoziţie 17,05 milioane euro (din FEDR şi bugetul naţional) pentru investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente activităților de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat. Acest apel de proiecte are la bază principiul competitivității, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare:

  • Data și ora lansării cererii de proiecte: 01.04.2016, ora 16:00
  • Data și ora începere depunere de proiecte: 01.06.2016, ora 12:00
  • Data si ora închiderii cererii de proiecte: 02.12.2016, ora 12:00

adrne logoProiectele sunt limitate la o valoare minimă și maximă, cuprinsa între 100.000 EUR si 5.000.000 EUR.

Se va acorda punctaj suplimentar în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară acelor proiecte care se implementează în staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo-climaterice, conform prevederilor OG nr. 109/ 2000, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestui apel, beneficiarii sunt unități administrativ-teritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și forme asociative-parteneriate între acestea”, potrivit comunicatului citat.

vasile asandei“Avem un potential turistic uriaş, insuficient exploatat, dar mă bazez pe un investitor puternic, Uniunea Europeană, care ştie să sprijine proiecte fezabile care să transforme regiunea noastră într-o destinaţie ideală pentru turiştii care vin în vacanţă sau la tratament în zona de Nord-Est a României, dar și într-o zonă mai agreabilă pentru cetățenii săi”, a declarat Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est. (M. CONSTANTINESCU)