camera comert 01

Pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț funcționează Curtea de Arbitraj, instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin și care are următoarele atribuții:

– organizează şi administrează soluţionarea litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

– nominalizarea sau individualizarea unei instituţii permanente de arbitraj inserată în convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină competenţa exclusivă a acestei instituţii conform Regulamentului şi Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, independent de restul prevederilor consemnate în convenţia arbitrală de către părţi;

– în cazul în care instituţia permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată şi părţile au convenit în convenţia arbitrală soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenţa va fi determinată de Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale instituţiei permanente de arbitraj de la locul unde s-a înregistrat cererea/acţiunea de arbitrare;

– dacă părţile au inserat în convenţia arbitrală că litigiile lor vor fi soluţionate pe calea arbitrajului ad-hoc, părţile vor avea facultatea:

– de a desemna arbitri sau de a stabili modalităţile potrivit cărora aceştia vor fi desemnaţi;

– de a desemna locul desfăşurării arbitrajului;

– de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii şi arbitrajul va fi ad-hoc şi va fi supus regulilor de procedură prevazute în Codul român de procedură civilă şi în Normele Convenţiei Europene de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961 şi cele ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL) adoptat la 15 decembrie 1976.

elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;

– dezbate problematica generală a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional, aspectele de drept, precum şi cele ale practicii arbitrale;

– colaborează cu celelalte entităţi arbitrale de pe lângă fiecare cameră de comerţ judeţeană, în vederea desfăşurării unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;

– urmăreşte aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională de către Curtea judeţeană de arbitraj;

– ţine evidenţa practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practică arbitrală; asigură documentarea în domeniul arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;

– face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial şi civil, intern şi internaţional;

colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan internaţional;

-organizează la cerere, modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabilă şi medierea în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în legi speciale;

– îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională;

asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc.

Lista arbitrilor din Neamț

Radu Climescu, avocat, fost președinte al CCI Neamț

Neculai Anemțoaicei, judecător pensionar

Gheorghe Zaharia, consilier juridic,

Ion Ivescu, consilier juridic,

Constantin Savin, judecător pensionar,

Vasile Niță, expert evaluator,

Constantin Răzvan Jitaru, consilier juridic,

Brândușa Maria Chirilă, consilier juridic,

Vasile Manta, consilier juridic,

Vasile Asandei, consilier juridic,

Gabriela Toma, consilier juridic,

Paula Maria Munteanu, expert managementul calității,

Mircea Negrescu, consilier juridic,

Constantin Marius Labiș, avocat,

Anca David, avocat,

Carmen Daniela Rebei, consilier juridic,

Dan Cezar Avarvarei, consilier juridic.

Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale

Art. 1. (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Civil de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, denumită în continuare Curtea judeţeană de Arbitraj, se percepe taxa de înregistrare unică în valoare de 500 ron şi taxa arbitrală stabilită în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, după cum urmează:

A. Când valoarea obiectului cererii este exprimată în lei

Valoarea obiectului cererii                                       Taxa arbitrală

a) până la 100.000 Ron                    3% lei (taxa arbitrală minimă) dar nu mai puţin de 1.000 lei

b) între 100.000 Ron şi 1.000.000     3.000 Ron + 1% din suma ce depăşeşte 100.000 lei

c) peste 1.000.000 Ron                  12.000 Ron + 0,5% din suma ce depăşeşte 1.000.000 lei

B. Valoarea obiectului cererii (in EURO)

a) pâna la 20.000 €                                     1.000 € , taxă fixă

b) peste 20.000 €                                       1.000 € + 0,5% din suma ce depăşeşte 20.000 Euro

camera comert 02

Articolul precedentLeoreanu se sfătuiește cu primarii PDL
Articolul următorSusţinere pentru Enache