seceta 03În “Monitorul Oficial” de miercuri, 9 septembrie, a fost publicat un document aplicabil pentru persoanele fizice ce datorează impozit pe venitul din activităţi agricole plătibil prin tranşe de venit, ce au suferit pagube din cauza fenomenelor meteo, relatează HotNews.

Documentul adoptă procedura efectivă de reducere a normei de venit. Aceasta procedură este reglementată de art. 70-74 din actualul Cod fiscal. De exemplu, are calitate de contribuabil persoana fizică ce cultivă cereale pe o suprafaţă mai mare de două hectare sau deţine în gospodărie mai mult de două vaci. Impozitarea se realizeaza prin depunerea declaratiei 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe baza de norme de venit”. Impozitele sunt stabilite de direcţiile specializate ale administraţiilor finanţelor publice teritoriale până pe data de 15 februarie a anului pentru care se datorează impozitul pe venit. În cazul în care se constată fenomene naturale ce afectează cu peste 30% culturile agricole sau efectivele de animale, normele de venit se reduc proporţional cu pierderea suferită, conform art. 73 alin. (7) din Codul fiscal.  OpANAF nr. 2204/2015 stabileşte procedura efectivă de reducere a normei de venit – OpANAF2204per2015

În ce condiţii poate beneficia de reducerea normei de venit o persoană fizică?

O persoană fizică beneficiază de această reducere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a. a depus declaraţia 221 ce cuprinde totalitatea suprafeţelor cultivate, a efectivului de animale inclusiv pentru pierderile suferite.
b. se constată cu certitudine existenţa pierderilor a mai mult de 30% din activităţile agricole practicate de această persoana fizică.
c. venitul net este stabilit prin norma de venit (redundanţa legii).

Unde se depune formularul?

Persoana fizică interesata depune formularul “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale” la direcţia administrativ teritorială de care aparţine.

Cine face constatarea pagubelor?

Constatarea pagubelor se face de o comisie numită prin ordin al prefectului. Această comisie constată pagubele şi întocmeşte în 3 exemplare procesul verbal de constatare a pierderilor. Două dintre aceste formulare se vor preda persoanei fizice interesate, documente ce devin documente justificative pentru pierderile suferite.

Având acest document, persoana fizică va depune la ANAF o “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe baza de norme de venit”. Această cerere se poate depune la organul fiscal în perioada de prescripţie a impozitului. Desigur, la cerere se anexează documentele justificative.

Ulterior, organul fiscal analizează documentele persoanei fizice conform procedurii stabilite de acest ordin şi va proceda la analiza cererii, acceptând reducerea de impozit sau respingând cererea contribuabilului când nu se justifică procedură. (ZCH NEWS)

Articolul precedentPrimăria Piatra Neamţ anunţă că a investit 800.000 de lei pentru școli și grădinițe! Vezi pentru ce s-au folosit banii! DOCUMENT
Articolul următorCinci maşini boţite şi una distrusă de tren
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.