reclama autocenter

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează astăzi, 20 iunie, la Hotelul Central din Piatra Neamţ, începând cu ora 10:30, o sesiune de informare privind Domeniul Major de Intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Miza acţiunii este lansarea unei cereri de proiecte ale căror obiective sunt valorificarea resurselor naturale în scop turistic, diversificarea serviciilor turistice şi crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului”, după cum se arată în invitaţia transmisă de agenţie. În cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt eligibile proiectele care vizează infrastructura de turism de utilitate publică, precum şi cea privată, mai puţin structurile de cazare, care nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri de proiecte.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică pot solicita finanţare nerambursabilă: unităţi administrativ-teritoriale, parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru proiecte care vizează:

– amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic,

– valorificarea potenţialului turistic montan,

– dezvoltarea turismului balnear.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică – privată pot solicita finanţare nerambursabilă: unităţi administrativ-teritoriale, parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, întreprinderi mici şi mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale şi ONG-uri din domeniul turismului, pentru proiecte care vizează:

– dezvoltarea turismului balnear,

– crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.

Alocarea financiara disponibilă pentru această cerere de proiecte este de 4.882.922,25 euro. Valoarea totală a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 700.000 si 89.000.000 lei pentru proiectele din mediul urban şi între 6.400.000 şi 89.000.000 lei pentru proiectele din mediul rural, se subliniază în aceeaşi invitaţie.

Cererile de finanţare aferente Domeniului Major de Intervenţie 5.2 pot fi depuse începând cu data de 5 iulie 2013, la sediul ADRNE.

Anunţul tehnic, osatura invitaţiei transmise (şi) presei pe 14 iunie, era postat pe site-ul agenţiei, în secţiunea Noutăţi, încă de pe 10 iunie. Dat fiind că ADRNE nu descrie şi provenienţa disponibilului de aproape 5 milioane euro, confruntarea cu inforegionordest.ro se impunea. Din Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – ADR Nord-Est, 3 iunie 2013 (facsimil 1), rândul din dreptul DMI 5.2, rezultă următoarele:

► Stadiul lansării: depunere suspendată începând cu 29 decembrie 2009;

► Alocarea financiară indicativă regională: 63,57 milioane euro;

Procent solicitat din alocarea financiară prin proiectele depuse: 125%;

Număr proiecte depuse: 39;

Număr proiecte contractate: 22;

► Valoarea finanţării nerambursabile contractate: 51,34 milioane euro.

Este de aşteptat ca sesiunea de informare de mâine – la „concurenţă” cu înmormântarea Părintelui Iustin Pârvu şi jubileul „Rifil 40”! – să ofere, pe viu, unele clarificări. De departe, cea mai aşteptată este impusă de cifre. 89 milioane lei, indiferent de cursul de schimb folosit, înseamnă spre (sau în jur de) 20 milioane euro numai pentru un proiect! Ce finanţare se asigură din aproape 5 milioane euro?… Fără a insista pe detalii tehnice legate de diferenţa dintre valoarea maximă a unui proiect şi „alocarea financiară disponibilă pentru această cerere de proiecte”, discrepanţa sare în ochi.

La fel de rău sare în ochi încă o dovadă de respect şi responsabilitate din partea ADRNE şi a directorului Constantin (Titi) Apostol, care nu pierd niciun prilej pentru a proslăvi comunicarea şi calitatea comunicării ca priorităţi. Accesând inforegionordest.ro (facsimil 2) se poate alcătui un tabel cu beneficiarii DMI 5.2 din judeţul Neamţ. La patru poziţii din şase nu figurează nimic în dreptul valorii contractate şi a finanţării nerambursabile. Cine şi ce înseamnă Hotel Doina şi Casa Arcaşului din Târgu Neamţ, Mariko Inn şi Hotel Roman din… Roman e de notorietate publică şi politică.

Viorel COSMA

facsimil 2

facsimil11

facsimil12

► Domeniul major de intervenţie 5.2: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. (sursă: adrnordest.ro)

apostol

Programul Operaţional Regional

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio) este unul dintre Programele Operationale româneşti agreate cu UE, fiind un instrument foarte important pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi a politicilor de dezvoltare regională. Programul este accesibil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Obiectivul strategic al Regio constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Regio este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană.
Bugetul total alocat prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013). Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri naţionale, cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%).
Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel încât aceasta să susţină îndeplinirea obiectivului Programului Operaţional Regional privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României. În acest scop, regiunile şi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a împiedica creşterea disparităţilor economice şi sociale deja existente între regiuni. Regiunii Nord-Est i-au fost alocate prin acest Program 724,09 milioane Euro reprezentând 16,32% din totalul fondurilor derulate prin Regio. (sursă: adrnordest.ro)

 Regio – Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului

 Investiţiile în turism şi cultură vor permite regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele oferite de potenţialul lor turistic şi patrimoniul cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare.

Valorificarea  atracţiilor turistice din diferitele zone ale ţării  poate contribui la creşterea  economică a unor centre urbane în declin, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.

Este de aşteptat ca implementarea acestei axe prioritare a Regio, prin îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare şi agrement şi printr-o promovare susţinută a imaginii României pe plan intern şi internaţional să determine creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra  creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.

Axa prioritară 5 cuprinde următoarele domenii de intervenţie:

► Domeniul major de intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

► Domeniul major de intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

Articolul precedentÎn febra titularizării la sfârșit de an școlar
Articolul următorPrefectul de Neamț – 7 dintr-o lovitură