profesor

În perioada 27 mai-28 iunie, candidații înscriși la examenul de titularizare 2013 susțin probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă. La aceste probe participă 771 de candidați din Neamț, potrivit listelor publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar. Concursul de titularizare constă într-o probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și o probă scrisă din didactica specialității. Inspecția specială la clasă se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele de la această proba sunt arătate candidaților în ziua susținerii probei și nu se admit contestații. Nota obținută la proba practică sau la inspecția la clasă are o pondere de 25% la media de repartizare. Nota obtinuta la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru ca profesorii să fie angajați pe perioadă nedeterminată, aceștia trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică. Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 la fiecare dintre cele doua probe.

Regulile „jocului”

Numărul celor care vor da examenul scris pentru titularizare nu se știe exact. „Rămâne de văzut câți candidați vor rămâne după probele practice și câți se vor mai prezenta pe 30 iulie”, a spus Gabriela Banu, inspector școlar general adjunct. Candidații se vor prezenta la cea de-a doua etapă a titularizării, respectiv examenul scris în 30 iulie. Spre deosebire de candidații de la examenul de Bacalaureat cadrele didactice pot avea materiale informative. Astfel, cei care dau examen de titularizare pot lua cu ei în sălile de clasă dicționare sau planuri de conturi. În schimb, nu vor scăpa le examenul de titularizare, de camerele video. Pe lângă acestea supravegherea va fi asigurată în fiecare sală de examen de cel puțin două persoane. Profesorii care au obținut peste nota 8 la inspecțiile la clasă în cadrul examenului de definitivat din 2013, își pot echivala rezultatul în cadrul examenului de titularizare 2013, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Avantaje și dezavantaje

Candidați care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la examenul scris, iar cei care nu obțin minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante pe perioadă nedeterminată. Avantaj au profesorii titulari care au dreptul de a se prezenta la concurs pentru ocuparea unui alt post didactic declarat vacant în învățământul preuniversitar. Chiar dacă nu ocupă postul pentru care au dat examen sau au obținut o medie de repartizare mai mică de 5, aceștia își păstrează calitatea de titulari în școlile din care provin.  Candidații care mai au nevoie de o aprobare extra sunt cei care participă pentru disciplina Religie. Ministerul Educației a anunțat că religia nu poate fi predată decât de absolvenți ai învățământului superior și în baza unui aviz emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat. Dacă se constată că subiectul a fost formulat greșit sau în afara programei de concurs, candidații primesc punctajul maxim acordat subiectului formulat greșit. Candidații repartizați au obligația să se prezinte la catedră începând cu 1 septembrie. În cazul în care o persoană repartizată nu se prezintă la post în termen de 3 zile pentru încheierea contractului de muncă pierde repartizarea. În 8 august vor fi afișate rezultatele finale.

Marian TEODOROF

Articolul precedentAdevăruri despre așezămintele Părintelui Iustin Pârvu
Articolul următorADRNE şi Titi Apostol îşi fac de cap