reclama autocenter

impozite

* termenul limită este valabil doar pentru agricultori

Potrivit unui anunț făcut public de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, persoanele fizice care datorează impozit pe veniturile obținute din activităţi agricole mai au la dispoziţie doar o săptămână pentru a-şi achita impozitul şi contribuţia de asigurări de sănătate aferente acestor venituri. 15 decembrie inclusiv este termenul limită stabilit de lege.

De asemenea, contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi pentru care venitul net anual se determină în sistem real au obligaţia de a plăti impozitul şi contribuţia de asigurări de sănătate aferente acestor venituri, însă într-un mod diferit. Ele sunt stabilite conform deciziei de impunere emise de organul fiscal în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie. Plata obligaţiilor fiscale evidenţiate în decizia de impunere emisă de organul fiscal se poate face astfel:

* În numerar, la unitatea de trezorerie din cadrul organului fiscal unde contribuabilul îşi are adresa de domiciliu sau unde locuieşte efectiv. În vederea efectuării plăţii contribuabilul va prezenta la ghişeul unităţii de trezorerie decizia de impunere.

* În numerar, la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care contribuabilul îşi are domiciliul fiscal dacă în această localitate nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi dacă între unitatea administrativ-teritorială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-aîncheiat un protocol în acest scop. Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei transmisă de organul fiscal competent sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii prezentate de contribuabil.

Totodată, potrivit documentului remis de AJFP Neamţ, unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul privind încasarea în numerar a impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor  din activităţi agricole sunt următoarele: Gârcina; Mărgineni; Ştefan cel Mare; Cândeşti; Roznov; Boghicea; Gherăieşti; Poienari; Sagna; Pipirig.

Plata se poate şi astfel:

* prin mandat poştal, cu menţionarea în documentul de plată a  informaţiilor necesare pentru identificarea corectă a obligaţiei de plată, conform datelor din decizia de impunere;

* prin virament bancar, cu menţionarea în documentul de plată a informaţiilor necesare pentru identificarea corectă a obligaţiei de plată, conform datelor din decizia de impunere.

Ioana HAGI-STAN

Articolul precedentPrimii pe lista lui Moș Crăciun
Articolul următor„Teatrul de Joacă rămâne un proiect social prin temele abordate în spectacole”