Violenţa psihologică în şcoli (bullying) va fi combătută prin lege. Inițiativa legislativă, care modifică şi completează Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, denumită Legea 652/2018, a fost adoptată luni, 3 decembrie, de Senatul României, în calitate de cameră decizională. Aceasta fusese adoptată şi de Camera Deputaţilor pe data de 31 octombrie 2018. Iniţiativa va fi înaintată pentru promulgare preşedintelui Klaus Iohannis.

Potrivit Legii 652/2018, violenţa psihologică (bullying) este definită astfel: “Acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşită cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere și are drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptată împotriva unei persoane sau grup de persoane. Această acțiune ori serie de acțiuni vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane – acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale”.

Detalii despre traseul parcurs de Legea 652 – AICI. Textul integral al modificărilor aduse Legii Educaţiei Naţionale (sursa: Senatul României):

https://zch.ro/wp-content/uploads/2018/12/senatul-romaniei-lege-antiviolenta-scoli.pdf

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne au termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 652/2018, pentru întocmirea normelor metodologice de aplicare a acesteia. (M. CONSTANTINESCU)