0:00

Salariile șefilor de servicii din cadrul Primăriei Târgu-Neamț, cât și salariile primarului, viceprimarului sau city-managerului, cu indemnizațiile și sporurile aferente, sunt confidențiale. Așa reiese din răspunsul pe care l-am primit de la Primăria Târgu-Neamț , în urma unei adrese în care solicitam să ne fie comunicate câștigurile celor care conduc instituția. Prin adresa 26/23.05.2014, Biroul de Resurse Umane a trimis către Serviciul Comunicare și Relații Publice un răspuns care să ne fie pus la dispoziție.

„În conformitate cu art. 163, alin. 1 din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare: «Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității», iar Curtea Constituțională precizează din Decizia nr. 615/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 888/2006 faptul că salariul concret al unei persoane, stabilit în cadrul limitelor minime și maxime prevăzute  în actele normative, ținând seama de importanța muncii depuse, de contribuția adusă la realizarea sarcinilor și de situația sa personală, nu mai reprezintă interes public, intrând în sfera interesului privat al unei persoane. Facem precizarea că în lipsa unor prevederi speciale, aceleași precizări normative generale se aplică și în cazul unor categorii speciale de salariați, adică și în cazul funcționarilor publici. De asemenea, în conformitate cu art. 20 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: «sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII», anexe prevăzute în aceeași lege amintită mai sus”. (C.T.S)

Articolul precedentPrimăria Piatra-Neamţ şi Teatrul TANDEM / Spectacol interactive oferit celor mici
Articolul următor„Mărul delicios” la final