reclama autocenter

Vasile Ouatu

Ca urmare a materialelor apărute în cotidianul nostru, în care constatam similitudinea dintre situația domnului Gheorghe Vasiloiu – consilier județean declarat incompatibil prin ordin de prefect – și cea a domnului Vasile Ouatu, consilier local la Piatra Neamț (ambii acționari la aceeași societate, care a avut acorduri de parteneriat cu cele două instituții publice) și în care ne întrebam dacă la situații similare nu se aplică măsuri similare, la redacție am primit un teanc de documente care vin în ajutorul Instituției Prefectului. Respectivele documente au ajuns și la prefectură, fiind depuse în ultima zi a lunii ianuarie. Publicăm o parte din ele, pentru ineditul situației și savoarea conținutului. Cel puțin unul este delicios, pentru că, de la cel mai înalt nivel al Primăriei – primar și secretar – s-a trimis o adresă către Volei Club Unic LPS Piatra Neamț, în care Ouatu Vasile apărea în mai multe ipostaze.

Prima sesizare la ANI…

…este trimisă în martie 2012, deci acum aproape 2 ani. Agenția Națională de Integritate înregistra o hârtie în care se insista asupra ”incompatibilităților și conflictelor de interese în care s-a aflat și se află domnul Ouatu Vasile”. Sesizarea era semnată de doamna Mihaela Tinică, din Piatra Neamț. Epistola este lungă, dar există niște pasaje interesante pentru aspectul în cauză.

ANI era informată cu privire la calitatea de acționar principal la SC CC UNIC SA, unde, până în 2008, a fost și administrator. După 2008, a renunțat formal la această calitate, dar, scrie doamna Tinică: ”Deși nu mai avea nici o legătură cu societatea (sau legal așa ar fi trebuit să fie), a semnat, în perioada cât a fost viceprimar, documente precum facturi furnizori materiale și mărfuri, contracte furnizori, CEC-uri, bilete la ordin și ordine de plată la următoarele bănci: Piraeus Bank, BRD SA, Banca Transilvania, BCR SA; dispoziții de plată casierie, referate cheltuieli, contracte de muncă și acte adiționale, cereri de angajare și încetare de activitate, ștate de plată, contracte de împrumut cu persoane fizice, hotărâri AGA și ale Consiliului de Administrație, bilanțuri și declarații fiscale. În fapt, domnul Ouatu V. venea zilnic la societate și organiza activitatea. Secretara dumnealui de atunci, doamna Crăciun Gabriela Roxana, în fiecare zi mergea la primărie cu un teanc de instrumente de plată și alte documente enumerate anterior, pentru a fi semnate de dl. Ouatu V., care nu a renunțat nici la specimenele de semnătură de la băncile mai sus menținate pentru a avea controlul asupra transferurilor bănești și a tuturor operațiunilor ce se efectuau. Tot în aceeași perioadă ridica numerar din gestiunile societății fără niciun drept și fără vreo justificare pe loc sau ulterior.”

Sesizarea merge mai departe și amintește despre echipa de volei, care a primit bani inclusiv de la Consiliul Local Piatra Neamț și unde, de asemenea, semna acte în calitate de președinte. Este amintit și contractul dintre Primărie și societatea UNIC pentru concesiunea unui teren cu destinație de parcare.

A doua sesizare, în completare…

… este înregistrată în iunie 2012 și pune la dispoziția inspectorilor de la ANI documente care ”emană de la Volei Club UNIC Piatra Neamț și semnate de domnul Ouatu Vasile în calitate de președinte.” A mai fost depusă și o adresă a Primăriei Piatra Neamț, din care reiese clar că dl Vasile Ouatu este confirmat chiar de primarul de Piatra Neamț, cu girul secretarului Vasile Vișan, cu dublă calitate – de consilier local și președinte de club finanțat și ajutat de Consiliul Local cu bani și locuințe pentru sportivi.

Pentru că adresa arată clar dubla calitate a lui Vasile Ouatu și modul în care acesta răspundea sprijinului oferit de municipalitate, vă prezentăm un fragment semnificativ:

”Urmare a scrisorii adresată instituției noastre de către Asociația de Proprietari nr. 38 B prin care reclamă că pentru apartamentele cu numărul 11 și 15 din Aleea Viforului Bloc A1 scara B pe care le aveți în folosință, nu s-au achitat obligațiile la întreținere, acestea ajungând să cumuleze restanțe plus penalități în sumă de 7945, 79 lei pentru apartamentul nr. 11 și în sumă de 15865,37 lei, pentru apartamentul nr. 15, precum și restanțe la achitarea chiriei către Aqua Calor SA, în sumă de 1631 lei, aceasta nemaifiind achitată din luna septembrie 2008, vă facem următoarele precizări”.

După care urmează prezentarea unui cadru legal și o somație pentru club. Interesantă pentru demonstrația noastră este formula de adresare din antet (vezi foto). Primarul Gheorghe Ștefan se adresa clubului, în atenția președintelui acestuia, consilierul local Vasile Ouatu. Probabil că a făcut asta adus la disperare de indolența consilierului PDL-ist, fost viceprimar discret și fără multe atribuții primite prin delegare, de a achita obligațiile.

Prefectul de Neamț cercetează…

…dacă aspectele reclamate se confirmă și vrea să ia o decizie după ce va primi toate documentele. Noi revenim cu ideea de a verifica și similitudinea între situația dlui. Vasile Ouatu și cea a lui Gheorghe Vasiloiu, între timp devenit fost consilier județean, declarat incompatibil chiar de prefectul de Neamț.

Valentin BĂLĂNESCU

Articolul precedentReduceri de impozit pentru romașcanii nevoiași
Articolul următorÎn ger pe propria răspundere!