0:00

Cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Guvernul Ponta a semnat un acord cu reprezentanții sindicatelor învățământului, acord care, după cum arată în conținutul lui, poate schimba din temelii învățământul românesc.

Președintele Federației Sindicatelor din Învățământ Neamț, Gabriel Ploscă, a pus la dispoziție actul oficial abia acum, deoarece, așa cum a precizat, nu a vrut să alimenteze ideea că acest acord a fost semnat de dragul alegerilor. „Am amintit despre el, dar nu am arătat până acum actul oficial, deoarece s-ar fi interpretat că este o altă măsură a unui guvern care, în prag de alegeri, face promisiuni fără acoperire. E un acord pentru care s-au făcut planuri de aproape un an de zile”, a declarat Ploscă.

Principalele obiective pe care Guvernul s-a angajat să le îndeplinească urmăresc schimbarea Legii Educației, creșteri salariale pentru personalul didactic și nedidactic, schimbarea programelor școlare, deblocarea de posturi didactice auxiliare și nedidactice din învățământul preuniversitar.

Planuri de schimbare a învățământului românesc / Rămâne valabil acordul Guvern – Sindicate, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Măsurile pe care Guvernul României s-a angajat să le adopte, prin acordul semnat în 27 octombrie 2014 sunt următoarele:

 1. Stabilirea unui calendar de modificare a programelor școlare pentru toate ciclurile de învățământ, precum și a sistemului de evaluare a elevilor. În noile programe școlare trebuie să se asigure un echilibru între partea aplicativă și cea informativă. Termen: 31.03.2015

  2. Adoptarea, în urma unui dialog social cu organizațiile reprezentative la nivel național, cu atribuții în domeniul educației, a unei noi Legi a educației naționale, ale cărei prevederi să confere stabilitate sistemului educațional cel puțin pentru un ciclu de învățământ și care să conțină, ca titlu distinct, Statutul personalului din învățământ, în care să fie reglementate drepturile și obligațiile salariaților din învățământ.  Termen: 30.06.2015

  3. Asigurarea finanțării posturilor didactice auxiliare și nedidactice devenite vacante după data de 1 noiembrie 2014, astfel încât toate unitățile și instituțiile de învățământ, indiferent de modul de finanțare, să le poată ocupa prin concurs/examen conform principiului ”unu la unu”. Termen: 01.11.2014

  4. Emiterea unui act normativ care să reglementeze transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar, de la o unitate de învățământ la alta, indiferent de perioada și de unitatea administrativ-teritorială. Termen 01.11.2014 

 2. Deblocarea a cel puțin 2500 de posturi didactice auxiliare și nedidactice din unitățile de învățământ preuniversitar, după cum urmează:
  – 1.250 posturi pe parcursul anului școlar 2014/2015;

– 1.250 posturi pe parcursul anului școlar 2015/2016.

 1. Abrogarea art. 22 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării unitare a prevederilor punctelor 3 și 5 din prezentul Acord. Termen: 31.12.2014
 2. Adoptarea actelor normative care să asigure o creștere medie a salariilor personalului didactic în perioada 2015-2017, după cum urmează:
  -5% începând cu 1 martie 2015;
  -5% începând cu 1 septembrie 2015;
  -5% începând cu 1 aprilie 2016;
  -5% începând cu 1 octombrie 2016;
  -5% începând cu 1 ianuarie 2017;
  -5% începând cu 1 octombrie 2017.

În legea bugetului de stat pentru anul 2015 vor fi incluse sumele aferente creșterii cheltuielilor de personal/finanțării de bază, iar pentru anii 2016 și 2017, aceste creșteri se vor regăsi în bugetele estimate, prezentate o dată cu legea mai sus menționată. Termen: 31.12.2014 sau până la data aprobării Bugetului de Stat

8. Creșterea salariilor personalului nedidactic, în medie, cu 35%, în următorii 2 ani, urmând ca până la finalul anului 2014 Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Federațiile semnatare ale prezentului Acord să stabilească modalitățile care să asigure această creștere salarială. Termen: 31.01.2015

9. Adoptarea unui act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, care să țină cont de dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale punctului 7 din prezentul Acord. Termen: 31.01.2015

10. Adoptarea actelor normative necesare, astfe încât plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, să se efectueze în primul semestru al fiecărui an. Termen: 31.12.2014 sau până la data aprobării Bugetului de Stat

11. Pensionarea, la cerere, a personalului didactic de predare care are o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei. Termen: 01.03.2015

12. Stipularea anuală, în Legea bugetului de stat, a obligației autorităților administrației publice locale de a deconta, cu prioritate, cheltuielile de navetă ale personalului didactic. Termen: 31.12.2014 sau până la data aprobării Bugetului de Stat

13. Adoptarea unui act normativ privind dreptul personalului didactic de a beneficia anual de o sumă forfetară, reprezentând echivalentul în lei a minimum 100 de euro, pentru dezvoltare profesională, din fonduri europene nerambursabile. Termen: 31.12.2014

14. Introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, în hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea costurilor standard per student/ elev/ preșcolar, a unor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție a acestora, care să țină cont inclusiv de structura personalului și specificul activității.

15. Realocarea sumelor reținute în procent de 10%, prin rectificarea bugetară, din finanțarea de bază pe anul 2014 a universităților.
Termen: 01.11.2014 sau până la data aprobarii Bugetului de Stat

În următorii 3 ani nu se vor reține sume din finanțarea de bază.

16. Acordarea anuală, prin Legea bugetului de stat, a posibiliății folosirii soldurilor unităților din învățământul universitar, după cum urmează:
-10% în 2015
-20% în 2016
-40% în 2017
-75% în 2018

Din soldurile deblocate, minimum 75% vor fi folosite anual pentru investiții. Pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană nu va exista o limită de utilizare a soldurilor.

17. Alocarea anuală, prin legea bugetului de stat, a sumelor necesare desfășurării mai multor competiții naționale pentru proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare.

Dincolo de supozițiile inevitabile care conduc la gândul că semnăturile necesare acordului au apărut la „momentul potrivit”, este mult mai interesant ce se va întâmpla în cazul în care actualul Guvern se va schimba. Și, la fel de interesant, este că, la momentul semnării acordului, nu era niciun protestatar în stradă.

Referitor la ce se va întâmpla în cazul în care vor exista alte persoane la conducerea Guvernului, sunt două variante. Fie să respecte acest acor d, fie să nu țină cont de el. Totuși, au mai fost și alte genuri de acorduri cu Guvernul României și s-au respectat. Ce contează că, la un moment dat, când s-a semnat un acord, la Guvern au fost Ponta și oamenii săi? Important este ca el să se respecte. Considerăm că este cel mai cuprinzător acord pe care am reușit să-l încheiem cu Guvernul. Cuprinde cele mai multe soluții la probleme pe care le are învățământul actual și oamenii care lucrează în acest sistem. Am fost întrebați despre ce am promis ca să putem obține acest acord. Am știut că se apropie alegerile, știam că, în general, în preajma alegerilor se fac negocieri și, pe lângă acest aspect, am amenințat că, dacă nu vom fi ascultați, vom ieși din nou în stradă”, a adăugat Ploscă.

M TEODOROF

Articolul precedentMiercuri, la Biblioteca Judeţeană Lansare de carte
Articolul următorUn escroc păcăleşte ţăranii cu bani de arendă