pensii neamtPrin adoptarea Legii nr. 71/2015 şi a Legii nr.69/2015, începând cu data de 01.07.2015, cuantumurile indemnizaţiilor prevăzute de:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, modificată şi completată cu Legea 143/2014 şi
 • <LLNK 11990   118 411831   0 26>Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri sunt majorate.

Prin intrarea în vigoare a Legii 143/2014, pentru modificarea OG nr.105/1999, au fost majorate cuantumurile indemnizaţiilor prevăzute de acest act normative, astfel:

 • Persoanele care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate sau au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare – au dreptul la o indemnizaţie lunară de 250 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenţie.
  • Persoanele care au fost refugiate, expulzate sau strămutate în alta localitate, au făcut parte din detaşamentele de muncă forţate sau au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă.
  • Persoanele care au fost supravieţuitoare ale trenului morţii, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei.
  • Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, au fost refugiate, expulzate sau strămutate în alta localitate, au făcut parte din detaşamentele de muncă forţate sau au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau precum şi persoana care este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit, beneficiază începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 150 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.

Prin intrarea în vigoare a Legii 69/2015, pentru modificarea Decret-lege nr.118/1990, au fost majorate cuantumurile indemnizaţiilor prevăzute de acest act normative, astfel:

 • Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; au fost private de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune sau au fost strămutate într-o altă localitate, au fost deportate în străinătate după 23 august 1944 sau au fost constituite în prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, au fost reţinute în captivitate după încheierea armistiţiului – au dreptul la o indemnizaţie lunară de 400 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
 • Persoanele care au fost internate în spitale de psihiatrie sau a avut stabilit domiciliu obligatoriu, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
 • Soţul/Soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 400 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
 • Soţul (soţia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 400 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
 • Are dreptul la indemnizaţia lunară de 400 lei neimpozabilă şi soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.

Aceste indemnizaţii se pot cumula cu orice pensie.

De aceste majorări au beneficiat, la nivelul judeţului Neamţ, un număr de 3.173 persoane ce au drepturi stabilite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, valoarea medie a creşterii fiind în sumă de 78 lei, şi un număr de 507 persoane ce au drepturi stabilite în temeiul Decretului-lege nr.118/1990, valoarea medie a creşterii fiind în sumă de 407 lei. (Compartiment Comunicare, Relaţii Publice)

Articolul precedentUn băiat de 15 ani a găsit un proiectil şi l-a dus acasă!
Articolul următorNoi reguli în prevenirea incendiilor
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.