pompieri bacauInspectoratul pentru Situații de Urgență Podul Înalt al județului Vaslui vă informează că, în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 481 din 1 iulie 2015, a fost publicată Legea nr. 170 din 29 iunie 2015  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/ 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor.

Prezenta lege crește exigențele pe linia apărării împotriva incendiilor și în special pe linia avizării-autorizării categoriilor de construcții care se încadrează în prevederile H.G.R. 1739/ 2006, modificată cu H.G.R. 19/ 2014, prin mărirea considerabilă a cuantumului amenzilor cu sume ce pot ajunge până la 100.000 lei.

Un element de noutate al acestui act normativ este introducerea răspunderii penale pentru situația în care este continuată activitatea, după dispunerea de către organele de control a funcționării construcțiilor — ‘continuarea activității, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se pedepsește potrivit art. 348 din Codul penal’.

Modificările vizează în mod special majorarea cuantumurilor tuturor amenzilor prevăzute în Legea 307 / 2006, astfel:

  1. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei:

— Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/ sau schimbarea destinației acestora, fără obținerea avizului de securitate la incendiu;

— Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/ sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu;

— Nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizației de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilității acestora;

— Nerespectarea de către serviciile de urgență private, constituite ca societăți comerciale a criteriilor de performanță care au stat la baza emiterii avizelor de înființare și pentru sectorul de competență;

— Funcționarea serviciilor de urgență private după anularea avizului de înființare și/ sau avizului pentru sectorul de competență.

  1. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la  30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, ca sancțiune contravențională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Toate modificările și completările aduse Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor considerăm că sunt de un real interes pentru conducătorii autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici.

În vederea aplicării legalității în domeniul apărării împotriva incendiilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ‘Podul Înalt’ al județului Vaslui recomandă tuturor deținătorilor de obiective ce se supun procesului de avizare/ autorizare din punct de vedere al securității la incendiu și protecție civilă, luarea măsurilor necesare pentru conformare. (Compartimentul Informare și Relații Publice)

Articolul precedentPensii Neamţ: Indemnizaţii majorate
Articolul următorJandarmeria Română, pe locul al doilea în topul încrederii românilor
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.