fisc greva 02OBLIGAŢII DECLARATIVE DECEMBRIE 2015

TERMEN: 21 decembrie 2015

Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2015. Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.4024/2014.

Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2015. Reglementare: Ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, nr. 1977/2757/1580/2013.

Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2015. Reglementare: O.P.A.N.A.F. 530/2014; art.60, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile
aferente lunii noiembrie 2015. Reglementare: art.156^2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A. conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 10 noiembrie 2015.

Formular 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125^1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A., contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art.156^3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

Formular 307 – Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art.156^3 Cod Fiscal; O.P.A.N.A.F.
nr.2.223/2013.

Formular 311 – Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 632/2015.

Formular 097 – Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134^2 si art.156 ^3 alin.(11) ; alin.(12). Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013. Reglementare: art.44 din Legea nr.85/2003

TERMEN: 28 decembrie 2015

Formular 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2015. Reglementare: art.156^4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.3.162/2011.

Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilior desfăşurate în luna noiembrie 2015, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară. (AJFP Neamţ)