lei 03În „Monitorul Oficial” de marţi, 3 noiembrie, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2015, prin care sunt aduse modificări la Noul Cod fiscal. Sunt adoptate măsuri aşteptate de oamenii de afaceri, mai ales de către proprietarii de companii mici şi mijlocii, precum reducerea cotei de impozit la 5% pentru impozitul pe dividende sau majorarea plafonului pentru aplicarea impozitului pe microîntreprinderi la 100.000 €. Măsurile sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2016. Vă prezentăm 10 dintre cele mai importante modificări, în viziunea HotNews. (ZCH NEWS)

  1. Impozitul pe dividendul distribuit persoanelor fizice este de 5%. Această cotă redusă se aplică pentru toate dividendele distribuite acestor persoane fizice, începând cu ianuarie 2016, indiferent în ce exerciţiu financiar s-a realizat profitul ce se distribuie. Dacă persoana fizică ce încasează dividendul în anul 2016 realizează şi alte venituri supuse contribuţiei de sănătate, cum ar fi venituri din salarii, din chirii, din activităţi independente, în perioada fiscală a distribuirii dividendului, nu se plăteşte contribuţie de sănătate de 5,5% pentru aceste dividende.
  2. Dividendele plătite unei alte persoane juridice sunt supuse aceleaşi cote de impozit pe dividend de 5%. Desigur, această cotă se aplică numai dacă nu se beneficiază de scutirea de impozit pe dividend. Se păstrează şi în anul 2016 scutirea de impozit pe dividend pentru dividendele plătite de la o societate la o altă societate dacă persoana juridică ce încasează dividendul deţine mai mult de 10% din capitalul plătitorului de dividend pe o perioadă mai mare de un an, analizată la data plăţii dividendului.
  3. Plafonul cifrei de afaceri pentru aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderii se majorează la 100.000 €, iar impozitul se aplică diferenţiat, raportat la numărul de salariaţi ai societăţii tip microîtreprindere: a). 1 % pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv; b). 2 % pentru microîntreprinderile care au un salariat; c). 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
  4. Pentru livrarea apei potabile şi a apei folosite la irigaţii, se va utiliza o cotă de TVA redusă la 9%.
  5. Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere plătesc (indiferent de situaţia personală, respectiv asigurat/neasigurat sau salariat/nesalariat) contribuţia individuală la asigurările sociale de pensii în procent de 10,5%. Asta pe lângă impozitul pe venit în procent de 16% şi contribuţia individuală la asigurările de sănătate în procent de 5,5%.
  6. Până la 31 martie 2016, persoanele fizice ce au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă la data de 31 decembrie 2015, au obligaţia să depună declaraţii la Direcţia de specialitate locală. De asemenea, şi societăţile ce deţin în proprietate o construcţie la data de 31 decembrie 2015 au obligaţia să depună o declaraţie cu impunerea clădirilor până la acelaşi termen.
  7. Cetăţenii români cu domiciliul în ţară, ce nu realizează venituri şi nici nu sunt co-asiguraţi sau scutiţi prin efectul legii de plata contribuţiei de sănătate, au obligaţia ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 – să achite contribuţia de sănătate, calculată în procentul de 5,5% din salariul minim pe economie valabil la momentul plăţii. Se detaliază mai exact situaţia românilor ce lucrează în străinătate şi îşi păstrează domiciliul în ţară, implicit având rezidenţa fiscală în România. Dacă această categorie de persoane deţine o asigurare de boală şi maternitate – eliberată de un alt stat membru UE, din Spaţiul economic european sau Confederaţia elveţiană, sau de un alt stat cu care România are recunoscute acordurile de securitate socială – aceste categorii de persoane nu au calitate de contribuabil la sistemul de sănătate românesc.
  8. Sunt scutite de la aplicarea impozitului pe profit şi veniturile realizate de grădiniţe şi şcoli în sistemul preuniversitar privat, comparativ doar cu universităţile private, aşa cum le regăseam reglementate în Codul fiscal.
  9. Se adoptă un impozit distinct datorat Consiliului local pentru remorcile şi semiremorcile şi care funcţionează independent. Acesta creşte progresiv de la 9 lei – pentru remorca cu capacitate de până la o tonă – până la suma de 64 lei pentru capacitatea de peste 5 tone.
  10. Se păstrează impozitul pe spectacole în procent de 2% datorat bugetului local pentru spectacole de teatru, balet, opera, spectacole de circ sau competiţii sportive. Pentru restul activităţilor artistice se aplică o cotă de 5%. Textul OUG 50/2015, în detaliu:https://zch.ro/wp-content/uploads/2015/11/OUG-50-2015.pdf
Articolul precedentDoar două oraşe din Neamţ pe harta protestelor
Articolul următorATENŢIE! Pretinşi angajaţi de la pensii promit recalculări!
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.