pietricica turism

functionari ghiseuÎn cazul decesului unei persoane, Casa Județeană de Pensii acordă un ajutor financiar, la cererea unui membru al familiei. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar pentru 2015 este de 2.298 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 1.149 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Pentru plata ajutorului de deces solicitantul trebuie să se adreseze angajatorului, instituţiei care gestionează bugetul asigurărilor pentru somaj sau casei teritoriale de pensii, în cazul decesului pensionarului sau asiguratului care şi-a încheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.

În cazul decesului unei persoane asigurate cu contract de asigurare încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii sau al unui pensionar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acesteia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Pentru a obține acest ajutor este nevoie de: o cerere tipizată; certificat de deces (în original şi copie); actul de identitate al solicitantului (în original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (în original şi copie), acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare – factură emisă pe numele celui ce solicită ajutorul, însoţită de bon fiscal .

De la începutul anului, din ianurie până în prezent, Casa Județeană de Pensii Neamț a dat 1575 de ajutoare de deces. (Oana IOSUB-TOMA)