morenciu speriat

Șirul neregulilor patronate de Dan Dorin Morenciu pare lung și nesfârșit. După ce am prezentat, în mai multe episoade, parte din aceste încălcări ale legii, am ajuns și în punctul în care raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a dispus mai multe măsuri care trebuie luate pentru îndreptarea lucrurilor. Printre ele și ”sesizarea Parchetului de pe lângă lângă Judecătoria Piatra Neamț, pentru acordarea cu titlu gratuit firmei SC Ambra SRL, a unui spațiu în suprafață de 124 mp, aflat în administrarea instituției publice, fapt ce a condus la un prejudiciu estimat îm sumă de aproximativ 400.000 lei”. Concomitent, va fi sesizată și Camera de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Neamț, pentru încheierea de către DSP Neamț, din anul 2002, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, a unei convenții pentru utilizarea gratuită” a aceluiași spațiu.

Spațiul despre care se vorbește aparținea Creșei nr. 1 Piatra Neamț, iar în 1997 a fost transferat, cu titlu gratuit, către DSP Neamț, care a devenit administrator. În anul 2002, s-a încheiat un document, prin care DSP Neamț a acordat spațiul – cu titlu gratuit, spune Corpul de Control, un parteneriat, susține doctorul Morenciu – societății Ambra SRL. Prin metode strict contabilicești și destul de greu de înțeles, s-a stabilit că:

”- În anul 2002, Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț a acordat către SC Ambra SRL, fără documente justificative și fără acordul Ministerului Sănătății, un spațiu cu titlu gratuit în suprafață de 124 mp, încălcând Legea 213 din 1998, fapt ce a condus la un prejudiciu estimat la 364.388 lei.

– Utilitățile SC Ambra SRL s-au calculat din anul 2005 și cu toate că administrarea spațiului de 124 mp era în sarcina Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, contravaloarea utilităților a fost încasate de Creșa nr. 1 din Piatra Neamț, denaturându-se astfel destinația acestor venituri.

– Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț a plătit către Ambra SRL servicii de internet în sumă de 93.391 lei, conform contractului nr. 2394 din 29.04.2002.

– Valoarea estimată a chiriei unui spațiu în municipiul Neamț (scuzați, așa scrie în actul de control!) în suprafață de de 124 mp, precum și utilitățile aferente, din anul 2002 și până în prezent, este în sumă de 446.436 lei, sumă de care DSP Neamț ar fi beneficiat în condițiile în care s-ar fi întocmit un contract de închiriere cu un preț al chiriei practicat în zonă.

– Nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute în Conveția încheiată între DSP Neamț și SC Ambra SRL de a școlariza gratuit în cadrul centrului a maxim 60 de persoane pe an, abatere constatată și de reprezentanții Curții de Conturi a Județului Neamț în Cap. I, pct. 1 din Procesul verbal de constatare din data de 28.02.2013.” (V. BĂLĂNESCU)