pietricica turism
heidelbergcement

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț anunţă şi pentru anul în curs campania de recrutare de voluntari pentru programul “Salvator din pasiune!”. ISU Neamț își propune ca voluntarii recrutaţi “să participe efectiv, alături de pompierii militari, la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii, etc.) și în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive”, potrivit unui comunicat de presă.

Condiții de îndeplinit:

  • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

Dosarele candidaţilor trebuie să conțină:

  • cererea de înscriere;
  • certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
  • copie a actului de identitate, avizul psihologic;
  • actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare;
  • adeverința medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii “nu se află în evidență cu boli cronice”, “apt pentru efort fizic de nivel mediu” și “clinic sănătos” și acordul părinților/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Dosarele complete vor fi depuse la sediul ISU Neamţ, din Piatra Neamț, strada Cuejdi nr. 34, de luni până joi, între orele 10:00-14:00. În urma analizei, candidații vor fi contactați pentru semnarea contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor despre activitățile viitoare. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la sediul ISU Neamţ (telefon 0233/216815 sau 0233/216816, interior 27115) sau accesând site-ul www.ijsunt.ro. (ZCH NEWS)

aleho