Daniela-Soroceanu

În perioada 21-23 noiembrie, la Sibiu s-au desfăşurat lucrările Adunării generale a Asociaţiei Secretarilor de Judeţe din România, la care a participat şi secretarul judeţului Neamţ, Daniela Soroceanu. Adunarea generală a avut în dezbatere o multitudine de acte legislative de actualitate, la care s-au făcut mai multe amendamente şi propuneri. În ceea ce priveşte, de exemplu, revizuirea Constituţiei s-au dezbătut, printre altele, chestiunea limitării în timp a sesiunilor Parlamentului, raporturile Preşedintelui României cu alte autorităţi publice, regimul juridic al ordonaţelor, clarificarea statutului juridic al prefectului, ş.a. În ceea ce priveşte secretarul unităţii administrativ-teritoriale s-a avut în vedere iniţierea unui act legislativ care să statueze rolul acestuia în administraţia publică, luându-se în dezbatere „Proiectul de Statut al secretarului unităţii administrativ-teritoriale”. S-au abordat probleme legate de modificarea unor legi, prin întocmirea şi  sintetizarea unor propuneri privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Principala propunere pentru modificarea acestei legi se referă la modul de constatare a încetării mandatului unui consilier local sau judeţean şi anume se propune ca  această constatare să fie făcută de prefectul judeţului, la propunerea primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau secretarului judeţului. Cea mai mare parte a lucrărilor Adunării generale a Asociaţiei Secretarilor de Judeţe din România de la Sibiu a fost consacrată discutării Legii descentralizării şi problemelor generate de aceasta. Următoare Adunare generală a Asociaţiei Secretarilor de Judeţe din România va avea loc în martie 2014, la Piatra Neamţ. „Suntem mândri de alegerea municipiului Piatra Neamţ în calitate de gazdă a lucrărilor Adunării generale a Asociaţiei Secretarilor de Judeţe din România, mândrie dublată însă de responsabilitatea organizării unei manifestări de o asemnea anvergură. Suntem siguri că ne vom prezenta foarte bine şi că multe din activităţile şi realizările Consiliului Judeţean Neamţ vor fi luate drept exemple de secretarii celorlalte judeţe”, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Culiţă Tărâţă. (Z.C.H.)