Guvernul României a stabilit măsuri urgente pentru îmbunătăţirea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor. Decizia a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a premierului Sorin Grindeanu cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și ANAF. Dincolo de măsurile strict tehnice (consilierea contribuabililor, mai multe controale, etc.) atrage atenţia dorinţa de “a îmbunătăţi relaţia dintre Fisc și contribuabili”. Măsurile avute în vedere (cu implementare până la data de 15 aprilie) sunt:

  • Consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor și completarea corectă a declarațiilor fiscale;
  • Îndrumarea contribuabililor pentru accesarea plății eșalonate a obligațiilor fiscale, în cazul în care nu-și pot plăti la timp taxele și impozitele. Această soluție permite acordarea unor facilități cum ar fi anularea penalităților de întârziere, în cazul finalizării eșalonării;
  • Extinderea Serviciului “Spațiul Privat Virtual“ la persoanele juridice și la alte entități fără personalitate juridică;
  • Flexibilizarea modalității de poprire pe conturi în cazul contribuabililor care sunt executați silit, astfel încât suma blocată să nu depășească datoria către ANAF;
  • Inițierea de acțiuni de control în domeniul comerțului on-line;
  • Intensificarea controlului în scopul identificării contribuabililor care înregistrează în evidențele contabile facturi false.

“De asemenea, în perspectivă, este avută în vedere îmbunătățirea relației dintre Fisc și contribuabili, prin aplicarea reglementărilor ce vor fi incluse în noua lege a prevenției, proiect aflat acum într-o etapă avansată de elaborare în cadrul unui grup de lucru interministerial. Scopul Legii prevenției va fi prevenirea aplicării automate a sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, prin întocmirea unui plan de conformare, astfel încât să fie acordat contribuabilului un termen în care va avea posibilitatea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale”, se precizează în comunicatul de presă al Guvernului României. (M. CONSTANTINESCU)