0:00

Sursele alternative de energie câștigă teren odată cu adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a legii pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe terenuri agricole din extravila. Singura excepție o constituie pajiștile, care rămân la destinația principală, aceea de a sigura hrana pentru animale. „Pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate obiective de investiție”, prevede legea 254/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative, oficializată în 24 iulie.

Normativul sprijină investițiile în surse regenerabile de producere a energiei electrice, în condiții un pic mai accesibile. Se stabilește ca parcurile fotovoltaice să fie amplasate pe o suprafață de maxim 50 de hectare. În același timp, legea permite utilizarea mixtă a terenurilor agricole, atât pentru producerea de energie electrică, cât și pentru cultivarea de cereale. Însă, cei care vor dori să facă o astfel de investiție vor trebui să obțină scoaterea temporară sau definitive din circuitul agricol doar a suprafeței pe care se instalează parcul fotovoltaic. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum și a terenurilor silvice se face la momentul autorizării construcției, cu plata tarifelor de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor”, mai prevede legea.

Totuși, la art.III mai este stabilită o excepție pentru amplasarea parcurilor fotovoltaice pe pajiști, în condițiile în care „înființarea de noi capacități de produce a energiei regenerabile, în condițiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiștilor; suprafața ocupată cu pajiști permanente se poate utiliza în sistem dual atât pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile”.

Arm ai fi de spus că această lege produce efecte juridice până la data de 31 decembrie 2026, potrivit art. II, iar investitorii pot fi alte persoane fizice sau juridice decât poprietarul terenului pe care se dorește amplasarea de parcuri fotovoltaice, eoliene, solare, etc.

C.I.

Articolul precedentProtestele statisticienilor: Ministrul Muncii promite majorări salariale
Articolul următorL2 Poli Iaşi a reuşit “să-nchidă” poarta cu nou-promovata Oţelul Galaţi