Facilități fiscale la Târgu-Neamț, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014 la Târgu-Neamț, proiect ce va fi supus aprobării în ședința de Consiliu Local de vineri, 29 noiembrie, se regăsesc și o serie de facilități fiscale pentru persoanele fizice. Se acordă o bonificație de 10% pentru contribuabilii care achită integral impozitul datorat pentru întregul an, anticipat până la data de 31.03.2014. De asemenea, se va acorda scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii de rol (soț și soție) care realizează venituri lunare de până la 500 de lei inclusiv, ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. O altă facilitate acordată de administrația locală Târgu-Neamț se referă și la reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii de rol (soț și soție) care realizează venituri lunare cuprinse între 500 de lei și salariul minim brut pe țară pentru anul 2014 stabilit prin Hotărâre de Guvern. Se mai acordă de asemenea și scutire de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe, care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de scutirea aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 158/2011. O altă facilitate fiscală se referă și la scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. (C.T. STURZU)

Articolul precedentUn miliard jumătate pentru petrecerile romașcanilor
Articolul următorBanii în octombrie, asocierea în noiembrie…