pietricica turism

Încă de la primele minute ale noii zi de lucru la Palatul Administrativ, dr. Ioan Lazăr s-a prezentat cu o adresă, pe care a depus-o și la Consiliul Județean, și la Prefectură, prin care, teoretic și practic, face praf notificarea emisă de președintele Emilia Arcan pentru a-l demite din funcția de director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Dr. Lazăr, cu o mai bună asistență juridică, argumentează că nu poate fi încetat un mandat – ORICE mandat – printr-o notificare, câtă vreme numirea s-a făcut prin dispoziție și există un contract de management cu clauze foarte clare. În același timp, dr. Ioan Lazăr desființează și argumentele invocate de Emilia Arcan pentru demitere, arătând, tot pe bază de acte oficiale, de la Curtea de Conturi în jos, că nu i se poate imputa nici lui, nici Spitalului Județean, faptul că nu s-a obosit Consiliul Județean să obțină autorizațiile de construire, în calitate de proprietar ce este asupra clădirilor de la SJU Piatra Neamț.

Bătălia pentru șefia Spitalului a intrat, deci, într-o nouă etapă, a contestațiilor. Vă vom ține la curent, desigur, cu veștile de pe frontul de est.

Până atunci, în cele ce urmează, puteți lectura argumentația doctorului Lazăr. Despre argumentația notificatoare a celor de la Consiliul Județean, v-am spus deja.

«Către  CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 27, jud. Neamt

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI NEAMT

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 27

In atentia prefectului

Subsemnatul, dr. IOAN LAZAR, in calitate de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, (…)  in termen legal si in temeiul dispozitiilor Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, formulez prezenta

CERERE DE REVOCARE A NOTIFICARII NR. 5507 DIN 16.03.2016

emisa de catre presedintele Consiliului Judetean, notificare pe care o consider netemeinica si nelegala pentru motivele pe care le voi prezenta.

Pe cale de exceptie, solicit sa constatati ca actul prin care mi se aduce la cunostinta despre incetarea contractului de management nr. 10503/20022 din 28.08.2013 poarta denumirea de notificare.

Potrivit principiului simetriei actelor juridice, orice modificare adusa uneia ori alteia dintre clauzele unui act juridic trebuie sa imbrace aceeasi forma ca si actul modificator.

Facand aplicarea acestui principiu la prezenta speta, se poate constata ca subsemnatul am fost numit, pe o perioada de trei ani, manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt prin dispozitia nr. 219/27.08.2013, emisa in conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2 din Legea nr. 95/2006, actualmente art. 177 alin. 2 din Legea nr. 95/2006, republicata (“Managerul este numit prin ordin al ministrului sănătății, al ministrului transporturilor sau, după caz, prin act administrativ al conducătorului instituției, al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz). Ulterior emiterii dispozitiei de numire in functia de manager, intre subsemantul si Consiliul Judetean Neamt s-a incheiat contractul de management nr. 10503/20022 din 28.08.2013.

Avand in vedere continutul principiului simetriei actelor juridice si prevederile art. 177 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, incetarea mandatului de manager se face tot prin act administrativ al Presedintelui Consiliului Judetean, iar nu printr-o notificare scrisa, ce are caracter informativ, fiind doar o instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit.

Notificarea nr. 5507/16.03.2016, comunicata prin curierul Consiliului Judetean Neamt subsemantului in data de 16.03.2016, ora 14.45, precizeaza in mod expres ca ”incepand cu data prezentei” inceteaza contractul de management. Mentionez ca, pana la incheierea programului normal de lucru – ora 16.00, aceasta notificare nu a fost urmata de nici un alt act administrativ emis de Presedintele Consiliului Judetean Neamt privind incetarea mandatului de manager al subsemnatului.

  1. I) Prin notificarea nr. 5507/16.03.2016, emisa de Presedintele Consiliului Judetean Neamt, sunt informat ca, in conformitate cu prevederile art. 23 coroborate cu cele ale art. 22 lit. k) din contractul de management nr. 10503/20022 din 28.08.2013, respectivul contract inceteaza, incepand cu data prezentei.

In continutul notificarii, se face referire la Hotararea nr. 6/03.03.2016, emisa de Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, insa se retine numai cel de al doilea motiv invocat de Consiliul de Administratie, respectiv   prevederile art. XI. 22 lit. k) din contractul de management, renuntandu-se la aspectul privind necheltuirea unor alocari bugetare. Potrivit art. 22 lit. k) din contractul de management nr. 10503/20022 din 28.08.2013, contractul inceteaza in cazul in care se constata abateri de la legislatia in vigoare constatate de organele de control si institutiile abilitate in conditiile legii.

Raportat la argumentatia dumneavoastra construita in jurul ideii de nerespectare de catre subsemnatul pe perioada exercitarii mandatului de manager a prevederilor in vigoare in domeniul constructiei, solicit sa constatati ca in cuprinsul Procesului verbal de control nr. 5552 din 25.02.2016, invocat de dumneavoastra, nu este identificata nici o pretinsa fapta care sa atraga sanctiuni pentru unitatea sanitara.

Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est stabileste ca pentru executia anumitor lucrari era necesara elaborarea unui raport de expertiza tehnica si obtinerea autorizatiei de constructie, insa aceasta obligatie cade in sarcina proprietarului cladirilor unitatii sanitare, respectiv Consiliul Judetean Neamt. Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt nu avea calitatea de a solicita obtinerea acelor documente, aceasta prerogativa avand-o proprietarul cladirilor. Aceast aspect rezulta din insasi masura dispusa de catre organul de control, care arata la punctul 1 ca institutia in sarcina careia cade obligatia de a se adresa Primariei mun. Piatra Neamt in vederea intrarii in legalitate la Laboratorul RX – diagnostic CT-UPU este Consiliul Judetean. Aceasta dispozitie a I.S.C. o regasim si in ultima fraza cuprinsa in punctul 13 din Procesul verbal de control nr. 5552 din 25.02.2016, unde se arata in mod clar ca autorizatia de construire trebuia obtinuta de titularul Certificatului de urbanism, respectiv de proprietarul cladirii, adica de Consiliul Judetean Neamt. Unitatea sanitara nu poate avea decat un rol de colaborare in obtinerea inscrisurilor necesare functionarii in legalitate, intrucat are un drept de folosinta gratuita asupra cladirilor si nu un drept de proprietate care sa-i permita solicitarea si obtinerea acestor documente.

Ca urmare, cat timp nu au fost identificate incalcari ale legislatiei de catre Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt in mod direct, stabilind ca principal responsabil Consiliul Judetean, in calitate de proprietar al imobilelor, nu se poate oferi o alta interpretare Procesului verbal de control decat aceea ce rezulta din analiza literala si legala a dispozitiilor acestuia. A oferi o interpretare proprie dispozitiilor consemnate in Procesul verbal de control incheiat de I.S.C. denota o rea credinta si un abuz din parte persoanelor respective.

  1. II) Referitor la cel de al doilea aspect retinut de dumneavoastra in sarcina subsemnatului, respectiv masura stabilita la punctul 16 din decizia nr. 52/2014 a Camerei de Conturi Neamt privind recuperarea prejudiciului in suma de 950052,34 lei aferent executarii contractului de proiectare si executie de lucrari nr. 4935/DM351/2013, avand ca obiect proiectare, executare lucrari de amenajare bloc operator etaj 2, Centrul Medical Nefromed Dialysis Centers si construire pasarela de legatura cu Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, inclusiv dotarea cu echipamente medicale, fac urmatoarele precizari:

In cuprinsul Notei de constatare incheiata de Curtea de Conturi – Camera de Conturi a judetului Neamt la data de 16.06.2014 de catre auditorii publici externi ca urmare a misiunii de audit financiar al contului de executie bugetara pe anul 2013 la UAT Neamt – se mentioneaza in mod expres ca „In timpul auditului echipamentele si utilajele tehnologice precum si materialele pentru instalatiile electrice interioare si pentru pasarela de legatura au fost aduse la locul investitiei, intocmindu-se in acest sens procesul verbal de receptie nr. 14498/16.06.2014”.

Aceeasi constatare este cuprinsa si in Incheierea nr. 240 din 16.12.2014 a Curtii de Conturi prin care se solutioneaza contestatia formulata impotriva Deciziei 52/2014. La fila 14 din Incheiere, Comisia ia nota de consemnarea din actul de control prin care se arata ca in timpul misiunii de audit echipamentele si utilajele tehnologice, precum si materialele pentru instalatii electrice interioare si pentru pasarela de legatura au fost aduse la locul investitiei , intocmindu-se procesul verbal de receptie sus mentionat.

Mentionez ca, in derularea contractului nr. 4935/DM351/2013, unitatea sanitara a informat in scris Consiliul Judetean Neamt despre stadiul executarii si platilor efectuate, fiecare plata fiind adusa la cunostinta si primind avizul institutiei dumneavoastra.

Va solicit respectuos sa constatati ca, in cuprinsul deciziei nr. 52/2014, emisa de Camera de Conturi Neamt, nu se retine numele managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt printre persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat abaterile.

De asemenea, mentionez ca in notificarea nr. 5507/16.03.2016 faceti referire la referatul nr. 4395/16.03.2016, intocmit de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Neamt, in care se retine si masura stabilita la punctul 16 din decizia nr. 52/2014 a Camerei de Conturi Neamt, referat ce nu a fost comunicat subsemnatului pentru luare la cunostinta.

Pentru toate aceste motive va solicit sa dispuneti revocarea notificarii nr. 5507/16.03.2016, emisa de presedintele Consiliului Judetean Neamt, cu retinerea situatiei de fapt in concordanta cu realitatea si aplicarea dispozitiilor legale in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cu stima,

Manager, dr. Ioan Lazar»