muzica

Concitadinul nostru, profesorul George Grigorică, ne bucură înainte de sfârşitul anului, cu o apariţie editorială de excepţie: „Dincolo de portativ”, o reuşită incursiune în lumea şi viaţa marilor muzi­cieni ai Euro­pei, pe care ni-i aduce mai aproape, abordând nu atât latura lor pro­fesională, destul de bine cunoscută ci, mai ales, postura lor de oameni obişnuiţi, cu calităţi şi scăderi, cu realizări, împliniri sau eşecuri, aşa cum s-au reflectat în viaţă şi cum i-a privit societatea. Cartea ne oferă date şi relatări mai puţin cunoscute privitoare la o sumedenie de aspecte care marchează existenţa tuturor componenţilor societăţii, cum ar fi: descendenţa, copilăria şi adoles­cenţa, viaţa sentimentală şi de familie, debutul în muzică, perioadele de glorie sau decădere, contextul creaţiilor lor, starea materială, prietenii, duşmăniile şi invidiile, preocupările, obiceiurile care le-au influ­en­ţat vieţile, diversele afecţiuni suferite în decursul timpului, ba chiar şi modul în care au sfârşit, ca şi multe alte trăsături, fapte şi evenimente care ne ajută să înţelegem mai bine steaua care le-a călăuzit viaţa şi trecerea lor prin lume, locul pe care îl ocupă în galeria oamenilor de excepţie sau a muritorilor de rând, ca şi moştenirea pe care ne-au lăsat-o, în contexul social şi uman al epocii în care au trăit, pe care l-au modelat şi influenţat. Este neîndoielnic că cei care pătrund în viaţă prin porţile pline de farmec aparte ale muzicii, care-şi găsesc în arta sonoră esenţa şi izvoarele existenţei, sunt oameni dăruiţi într-un mod special. Lumea sunetelor trezeşte în fiinţa lor ecouri care nu sunt la îndemâna oricui şi de aceea, muzicienii se bucură, din partea semenilor lor, de o considerare şi preţuire aparte, ca exponenţi ai celei mai complexe, mai accesibile şi mai directe arte, cea care poate oferi oricăruia dintre noi satisfacţiile pe care le caută ori le merită. Deşi limitată la un singur volum, cartea profesorului Grigorică face parte, fără îndoială, din­tre operele monumentale, cu caracter enciclopedic, cu o rară densitate informatică, ce presupune eforturi susţinute, de durată şi deloc neînsemnate. Nu este o alcătuire de azi pe mâine, ci rodul a numeroşi ani de strădanii, căutare asidură şi selectare pertinentă a unui material, pe cât de amplu, pe atât de variat, interesând sute şi sute de personalităţi care au înnobilat arta muzicală, întru elaborarea consideraţiilor celor mai pertinente şi mai apropiate de realitate. „Dincolo de portativ” se adresează profesionistului sau iubitorului de muzică, dar nu mai puţin omului de cultură şi devine un instrument de valoare maximală pentru cei care abordează istoria muzicii, ca şi un factor stimulator pentru pătrunderea în universul muzical. Lectura cărţii determină o satisfacţie intelectuală particulară, nu numai prin informaţie de valoare, ci şi interpretării adecvate a acesteia, răspunzând celor mai subtile exigenţe. Stilul cărţii este simplu, limpede şi uşor de parcurs, graţie limbajului lipsit de arabescuri greoaie sau înflorituri inutile. Celor care au făcut posibilă apariţia acestui volum de valoare certă li se cuvin mulţu­mirile cititorilor, iar profesorul George Grigorică merită felicitările şi recunoştinţa noastră pentru că ne oferă un tom frumos realizat, prin care pătrunde în galeria istoricilor de prestigiu ai muzicii şi care îi aureolează întreaga viaţă profesională şi umană printr-o operă durabilă şi dominată de semnificaţii particulare. (Virgil RĂZEŞU)