reclama autocenter

* în 2013 a crescut numărul salariaţilor şi a scăzut cel al pensionarilor

* salariul mediu a scăzut în mediul privat, dar a crescut la bugetari

Efectivul salariaţilor din economia judeţului, la sfârşitul lunii octombrie 2013, era de 78.652 persoane, în scădere cu 58 persoane faţă de luna septembrie 2013 şi în creştere cu 1.895 persoane faţă de luna octombrie 2012. Din totalul salariaţilor, 3.203 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.594 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.855 persoane (59,6%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale, în luna octombrie 2013, a fost de 2.232 lei/salariat, cu 0,4% mai mare faţă de luna septembrie 2013, iar cel net de 1.615 lei/salariat, în creştere cu 6 lei (+0,4%) faţă de luna septembrie 2013.

În luna octombrie 2013, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat uşoare creşteri faţă de luna septembrie, ca urmare a acordării de prime, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), drepturi în natură, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

muncitori constructii

Salariul mediu, scăderi în privat, creșteri la bugetari

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea în luna precedentă a primelor ocazionale, plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masă). De asemenea, în unele activităţi economice, scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna octombrie a fost cauzată de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna septembrie, în învăţământ (+4,0%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice. De asemenea, în administraţia publică şi sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net  a crescut uşor în luna octombrie faţă de luna septembrie 2013 cu 0,2%, respectiv 0,6%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2013, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,1% faţă de luna septembrie 2013 şi de 102,2% faţa de luna octombrie 2012.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.557 lei/salariat, iar cel net de 1.127 lei/salariat, fiind cu 1,3% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna septembrie 2013.

Șomeri

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ, la sfârşitul lunii octombrie 2013, era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 12.372 persoane, din care 5.107 (41,3%) femei.

La sfârşitul lunii octombrie 2013, numărul şomerilor înregistraţi era cu 1.120 persoane mai mare faţă de luna septembrie 2013.

Din numărul total al şomerilor, 7.965 persoane (64,4%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii octombrie 2013, era de  2,5%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii octombrie 2013 de 6,1% (5,5% în luna septembrie 2013).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 5,4%, un număr de 19 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18–62 ani era de 3,47%, din care: în zona Târgu Neamţ de 5,13%, în zona Poiana Teiului de 3,80%, în zona Bicaz de 3,69%, în zona Roman de 3,26%, iar în zona Piatra Neamţ de 2,91%.

pensionari

Pensionari

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul III 2013, de 115.879 persoane, fiind mai mare faţă de numărul mediu al pensionarilor înregistrat în trimestrul II 2013 cu 10 persoane şi mai mic decât în trimestrul III 2012 cu 377 persoane.

Pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul III 2013, de 773 lei, cu 1 leu mai mică decât pensia medie lunară din trimestrul II 2013 şi mai mare cu 29 lei decât în trimestrul III 2012. (Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ)

Articolul precedentPensionarii, obligați să dea cu subsemnatul
Articolul următor87 de societăți falimentate la Târgu-Neamț