0:00

* 11 iulie 1930 – S-a născut, la Girov, Ştefan V. Negrea, doctor în biologie, publicist. Absolvă Liceul „Petru Rareş” şi Facultatea de biologie Bucureşti, specialitatea Zootehnie. A făcut cercetări de ecologie în Marea Neagră şi în regiunile inundabile ale Dunării. Laureat al Premiului Academiei Române „Emil Racoviţă” în 1973, membru al Uniunii Internaţionale de Speologie.

* 11 iulie 1932 – S-a născut, la Roman, Trăian D. Negru, medic, prof. univ. dr. Absolvent al Institutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de medicină generală. Predă din anul 1960 la aceeaşi facultate, fiind şeful catedrei de Fiziopatologie. Autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice.

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 11 iulie 1955 – S-a născut, la Marcea, Vâlcea, interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu. A fost descoperită prin concursul „Floarea din grădină, apoi promovată de poetul Adrian Păunescu prin Cenaclul „Flacăra”.

* 11 iulie 1797 – A murit Ienăchiţă Văcărescu, poet, filolog și istoric român din Țara Românească, aparținător al unei vechi familii boierești, familia Văcărescu, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o în scrierile sale.

* 11 iulie 1937 – S-a născut prozatorul Alexandru Ivasiuc, romancier român contemporan. A murit lângă blocul Scala, care s-a prăbușit peste el la cutremurul din 4 martie 1977. A fost şi deţinut politic. Cele mai importante romane: “Păsările”, “Interval”, “Apa”, “Racul”, “Iluminări”.

* 12 iulie 1962 – A murit, la Craiova, Laurenţiu Busuioc (n. 26 noiembrie 1897, la Bistricioara), profesor de teologie, arhimandrit. Termină seminarul la Galaţi, Facultatea de teologie la Cernăuţi. Călugărit la Mănăstirea Neamţ, a condus seminarul de aici doi ani (1926-1927), apoi este preot la Catedrala mitropolitană Iaşi, profesor la Academia teologică Oradea, Academia teologică Caransebeş, apoi vicar al Arhiepiscopiei Craiova

* 12 iulie 1929 – S-a născut Angela Balogh, la Ceahlău, Neamţ. Absolventă a  Institutului de artă „Nicolae Grigorescu”. Debutează la Saloanele de Desen şi Gravură Bucureşti (1957). Are numeroase participări la secţiunea de tapiserie a expoziţiile naţionale. Inclusă în selecţii de artă românească, itinerante în Cehoslovacia, Rusia, Olanda, Germania, SUA, Cuba.

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

*12 iulie 1999 – A murit prozatorul Mircea Nedelciu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului optzecist și ai postmodernismului în literatura română. Cărţi: “Amintiri dintr-o curte interioară”, “Zmeura de câmpie”, “Trament fabulatoriu”, “Efectul de ecou controlat”.

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 12 iulie 1961 – S-a născut Emilia Ţuţuianu-Dospinescu, la Râşca, Suceava. Este psiholog, poetă şi editor de carte.  A absolvit Liceul „Roman-Vodă” şi  Facultatea de Filozofie. A fondat Editura „Muşatinia”, la Roman. Scrieri: „Flori de măr”, „În amurg”.

* 13 iulie 1905 –  Moare, la Roman, Panait Donici, (n. 1825, Buruieneşti, Roman). A fost inginer, om politic, publicist. A frecventat Academia Mihăileană şi studii la Paris. De-a lungul vieţii a deţinut funcţiile de ministru al Lucrărilor Publice în Moldova (aprilie 1859-mai 1860), căpitan şi comandant al Batalionului de geniu din Moldova (septembrie 1869-decembrie 1860), căpitan şi maior-comandant al Batalionului de geniu din Muntenia (decembrie 1860-aprilie 1862) şi ministru al Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice (noiembrie 1867-februarie 1868).

* 13 iulie 1936 – S-a născut Ştefan Cucoş, la Bârlad (d. 22.11.1992, Bacău), doctor în istorie (1983), absolvent al Facultăţii de Istorie, Iaşi. Profesor la Liceul din Comăneşti, apoi muzeograf şi director al Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ. Participă la toate şantierele arheologice din Neamţ, scrie articole ştiinţifice apreciate în ţară şi străinătate. Scrieri: „Aşezările culturii Cucuteni din România” (în colab.), 1985; „Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei” (1999). Redactor responsabil la revistele „Memoria antiquitatis” şi „Carpica”.

* 14 iulie 1999 – A murit Maria Banuş, poetă, traducătoare și eseistă din România, de origine evreiască. Poetă foarte talentată, a avut şi o perioadă proletcultistă. Recent i-a apărut un jurnal inedit.

* 14 iulie 1999 – A murit criticul literar Cornel Regman, critic şi istoric român de prim rang al literaturii române contemporane.

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 14 iulie 1967 – A murit Tudor Arghezi, poet, prozator şi gazetar cu o carieră literară întinsă şi foarte bogată, unul dintre autorii de prim rang ai perioadei interbelice. Biografia scriitorului, plină de cotituri, a rămas până astăzi controversată în multe detalii. S-a născut la 23 mai 1880 la Bucureşti, într-o familie originară din Cărbuneşti – judeţul Gorj. Nu-şi încheie studiile, începe să lucreze în fabrică. Începând cu 1900 şi până în 1904, poetul este călugăr la Mănăstirea Cernica. Acolo, în liniştea chiliei va învăţa, pe îndelete, taina mânuirii cuvintelor. La 30 septembrie 1943 apare excepţionalul pamflet “Baroane” în care este atacat ambasadorul german la Bucureşti, Manfred von Killinger. Ziarul este imediat confiscat, iar autorul închis la Bucureşti şi ulterior în lagărul de la Târgu Jiu. Odată cu instaurarea regimului comunist, în 1944, iese din lagăr. Este reabilitat, distins cu titluri şi premii, ales membru al Academiei Române şi sărbătorit ca poet naţional la 80 şi 85 de ani. În 1965, Universitatea din Viena îi decernează premiul “Gottfried von Herder”.

* 15 iulie 1946 – A murit Dumitru Bagdasar, creatorul Neurologiei româneşti, medic neurochirurg român, profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti.

* 15 iulie 1941 – S-a născut Radu Zaharescu, la Şarul Dornei (d. 10.02.2003, Piatra-Neamţ), fost profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ. Autor al cărţii de poezii şi aforisme, „Lume-n oglindă”.

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 15 iulie 1954 Se naşte la Agapia pictorul Ioan Popei. A absolvit Şcoala Populară de Artă de la Piatra Neamţ. Participă la expoziţii de grup cu artiştii din Piatra-Neamţ şi la tabere de creaţie. Pictură religioasă, cu care se afirmă în ţară şi în străinătate. Expoziţii: Franţa, Olanda, Australia, Austria), Germania, Ungaria. Icoanele pictate de el au foarte mare căutare peste hotare, astfel numeroase lucrări ale sale se află în colecţii din Europa, Australia şi SUA. A obţinut Marele Premiu al expoziţiei Taberei de Creaţie Botoşani, Premiul pentru portret la Concursul „Arthur Verona” ş.a.

* 15 iulie 1957 – S-a născut Răzvan Haritonovici, la Roman, Liceul „Roman-Vodă”, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi. Inginer în Bacău (1982-1990), redactor-şef al publicaţiei „Pur şi simplu”, redactor al Revistei „Dracula”. Din 1993, deţine mai multe funcţii (Ministerul Tineretului şi Sportului), consilier independent pe probleme de relaţii publice şi de imagine, în cadrul unor bănci, firme particulare, agenţii de asigurări ş.a.

* 16 iulie 1838 – S-a născut Bălănescu Silvestru (Simion, la naştere), la Pângărăcior, Neamţ (d. 25.11.1900, Bucureşti), episcop, prof. univ. După ce s-a călugărit (1854), a urmat cursurile Seminarului de la Socola (unde l-a avut profesor pe Melchisedec Ştefănescu), obţine diploma de candidat al Academiei Duhovniceşti din Kiev, numit prof. la Seminarul din Roman (1874), profesor şi apoi director la Seminarul Central din Bucureşti, arhiereu cu numele Piteşteanu (16.09.1879), decan al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1881-1883), din 10.12.1886, episcop de Huşi. A tradus „Curs de drept bisericesc”, „Teologia dogmatică ortodoxă” ş. a.

* 16 iulie 1872 – S-a născut, la Corneşti, Iaşi, Dimitrie Anghel, poet, prozator, reprezentant al simbolismului românesc.

* 16 iulie 1943 – A murit criticul literar Eugen Lovinescu, critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist român, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu.

* 16 iulie 1970 – S-a născut artistul plastic Ciprian Istrate, la Piatra-Neamţ. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi, Secţia Pictură Religioasă – Artă Sacră (2008). Între 1996 şi 2008, a organizat şi deschis expoziţii personale la Centrul Culturii Franceze, Galeriile „Top Art”, Galeriile „Vert”, Galeriile „Lascăr Vorel” toate în Piatra-Neamţ; Centrul Ecumenic Durău, Galeria „Ana” Bucureşti. A pictat 16 biserici şi 12 catapetesme în judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Harghita. I s-a acordat distincţia „Cuvioasa Parascheva” de către Patriarhia României (1999), distincţia „Stephanus Magnus Defensor Fidei Cristiani”, Iaşi (2002), Premiul special la Bienala „Lascăr Vorel” (2007).

Calendar  (11-17 iulie 2014), ZCH NEWS - sursa ta de informații

* 17 iulie 1945 – S-a născut, la Simeria, criticul literar Daniel Dimitriu. A fost profesor de liceu, apoi redactor la revista „Convorbiri literare” şi conducător al Cenaclului „Junimea”, de unde a promovat scriitorii nemţeni, aflaţi la început de drum literar. Cronicar activ în toată perioada 1970-1990, Daniel Dimitriu si-a valorificat foiletonistica doar în primele două cărţi, trecând apoi la eseuri monografice. „Ares şi Eros“ topeşte o parte din foiletonistica dedicată poeziei într-o „suita de portrete critice“ ordonată în funcţie de două teme directoare: spiritul insurgent şi devoţiunea erotică.

Articolul precedentProspecţiuni cere ajutorul localnicilor
Articolul următorTestamentul politic al lui Mihai Eminescu (L)