medici

Lunar, de la DSP Neamț, se fac raportări despre activitatea medicală din centrele de permanență. Ceea ce putem constata pe baza notificărilor este că medicii își au rostul lor în aceste unități medicale. Oamenii au nevoie de serviciile oferite aici și medicii au nevoie de aceste centre pentru suplimentarea veniturilor. Nu putem nega nici faptul că ar mai fi nevoie de câteva în Neamț pentru „vreo doi” amărâți de pe Valea Muntelui și din zona Bicazului. Ceea ce pare fără noimă în notificarea venită de la DSP este raportul care ne arată lună de lună că medicii nu au făcut nicio deplasare la domiciliu. De unde se poate deduce că medicii care fac gărzi la centrele de permanență au obligația de a se deplasa la domiciliul bolnavului ori de câte ori este solicitat. „Nu. Medicii din centre nu au obligația de a se deplasa la domiciliul bolnavilor. Nu știu de cine și de ce a fost întocmit formularul așa”, a spus dr. Dan Morenciu, directorul DSP Neamț. Un formular fără rost? În „Monitorul Oficial” al României, partea I, nr. 389 din data de 2 iunie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății și ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. Centrele de permanență pot fi fixe și mobile. Centrele de permanență mobile sunt forme de organizare a activității medicale în cadrul cărora se asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă pentru pacienții din zona arondată, prin deplasarea medicului de familie la domiciliul pacientului, cu autospeciale de consultații la domiciliu. Așadar, cel care întocmește formularul, cât și cel care îl semnează ar trebui să știe că în Neamț există 10 centre de permanență, care, cu siguranță nu sunt mobile. Sau se pregătește modernizarea lor și noi nu știm? (M.T.)