0:00

Testamentul politic al lui Mihai Eminescu (LXI), ZCH NEWS - sursa ta de informații

Sub acest titlu prezentăm fragmente din lucrarea lui Radu Mihai Crişan, “Spre Eminescu. Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului”, ediţia a III-a revizuită, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005. Afirmaţiile lui Mihai Eminescu, în fragmente din presa de acum 150 de ani, sunt de o actualitate izbitoare, din care cauză cartea nu a circulat, fiind foarte puţin cunoscută.

Munca agricolă e fără spor mare, munca industrială e cu un spor, virtualier cel puţin, nemărginit”. „Industrie şi manufactură, acest corelat necesar al unei dezvoltări agricole sănătoase”. „E elementar însă că o industrie nu se poate crea decât cu paguba temporară a comerţului internaţional şi a consumatorilor”. „Producţiunea naţională nu se poate mănţine, nici naşte chiar, fără măsuri protecţioniste”. „Copilul industriei naţionale trebuie crescut întâi, ferit de lupta cu industria bărbată a străinătăţii şi abia când se va împuternici şi va ajunge egal în tărie, [î]l putem lăsa să concureze sub regimul libertăţii comerţului”.„O dovadă despre asta ne-o dau toate statele. Anglia şi America, Franţa şi Germania, Rusia, Austria, toate au protejat industria lor pentru a o avea, l-au crescut pe copil cu cheltuială şi, după ce a devenit bărbat, ia[u] dat voie să se ia la trântă cu toată lumea”. „Olanda cerea pentru comerţul său libertate. Hugo Grotius scrie un compendiu: liberum mare. Englezii răspund: ne iertaţi – mare clausum. De la bilul maritim datează înflorirea Angliei”. „Pentru a rezuma din nou ideile noastre zicem: nematuritatea economică e totdeauna însoţită de cea politică. Iar pentru a ajunge la maturitate se cere educaţie. Precum copiii nu pot fi în şcoală absolut liberi, ci trebuie să înveţe, trebuie să se supuie disciplinei, trebuie să se deprindă a face singuri temele şi socotelile pe cari numai profesorul le ştia mai nainte, tot aşa orice măsură educativă pentru un popor e o restrângere a libertăţii, e reacţionară. Dar se cere neapărat să avem industrie? Da, dar niciodată ea nu se va opera (ea nu se va înfăptui n.n.) prin măsuri liberale”. „Dacă însă din punct de vedere economic un popor e copil, e tot aşa în privire politică. De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau întro legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice”. „Am dori ca în instinctele noilor Apollodori să predomine mai mult cumpăt şi mai multă echitate pentru banul românului. La orice întreprindere să se judece nu cu ce se folosesc cavalerii cu beţişoare cari tocesc pavelele oraşului, ci cu ce se alege poporul românesc”. Căci, „calităţile morale ale unui popor atârnă – abstrăgând de climă şi de rasă – de la starea sa economică. Blândeţea caracteristică a poporului românesc dovedeşte că în trecut el a trăit economiceşte mulţămit, c-a avut ce-i trebuia”.

Articolul precedentPERSONALITATEA SĂPTĂMÂNII / Arhiereul Evghenie Humulescu
Articolul următorCărţi în pregătire: Constantin Ardeleanu / „Obliteraţii” (XXIX)