Angajaţi mai mulţi, salarii mai mici

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii ianuarie 2014 era de 78.123 persoane, în creştere cu 233 persoane faţă de luna decembrie 2013 şi în scădere cu 57 persoane faţă de luna ianuarie 2013. Din totalul salariaţilor, 3.182 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.401 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.540 persoane (59,6%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna ianuarie 2014 a fost de 2.250 lei/salariat, cu 7,4% mai mic faţă de luna decembrie 2013, iar cel net de 1.625 lei/salariat, în scădere cu 135 lei (-7,7%) faţă de luna decembrie 2013. În luna ianuarie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării, în luna decembrie 2013, de prime ocazionale (inclusiv pentru sărbători,  sfârşitul de an şi pentru performanţe), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă).

De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna anterioară ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic în hoteluri şi restaurante (+3,4%), în activităţi de poştă şi de curier (+0,7%), în alte activităţi de servicii (+0,4%) şi au fost cauzate, în principal, de aplicarea prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: sănătate şi asistenţă socială (-1,2%), administraţia publică (-1,2%), învăţământ (-0,6%). Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 91,5% faţă de luna decembrie 2013 şi de 103,9% faţa de luna ianuarie 2013.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1656 lei/salariat, iar cel net de 1197 lei/salariat, fiind cu 0,8% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna decembrie 2013.

Numărul şomerilor înregistraţi în Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2013 era, potrivit datelor furnizate de AJOFM Neamţ, de 12.451 persoane, din care 4.938 (39,7%) femei. La sfârşitul lunii decembrie 2013, numărul şomerilor înregistraţi era cu 317 persoane mai mic faţă de luna noiembrie 2013. Din numărul total al şomerilor, 7351 persoane (59,0%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Ponderea şomerilor din Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii decembrie 2013, era de  2,4%. Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2013 de 6,1% (6,3% în luna noiembrie 2013). Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 5,7%, un număr de 21 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în Neamţ. (Direcţia de Statistică Neamţ)