0:00

Stimate domnule Ministru,

Oficiile  de studii pedologice şi agrochimice judeţene sunt instituţii publice cu caracter tehnic, cu personalitate juridică şi finanţare extrabugetară, fiind organizate şi funcţionând în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 477/1990, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform următoarelor acte normative: Legea nr. 444/2002, OUG nr. 38/2002, HG 751/2010,  HG 725/2010 şi Ordinului 278/2011 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Conform normelor de conţinut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren  pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi bazelor de date aferente ale Ordinului 278/2011, citez Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, realizează/reactualizează studiile pedologice şi agrochimice şi Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultura la nivel de judeţ, respectiv baza de date judeţeană a unităţilor de sol-teren, în subordonarea tehnică şi metodologică a ICPA, şi colaborează cu autorităţile locale de mediu”.

În anul 2013, OJSPA au efectuat studii  pedologice şi agrochimice realizând astfel cartarea pedologică şi agrochimică totală în procent de 10-15% din suprafaţa prevăzută în ordinul 278/2011. Această situaţie se datorează faptului că, suma alocată de către MADR pentru monitoring Oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judetene, aferentă anului 2013 a variat între aceleasi procente. Conform adresei MADR nr. 80247 din 17.10.2013, OJSPA trebuie să asigure asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea Planului local  de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, fără a se menţiona sursa de finanţare. Datorită situaţiilor mai sus menţionate OJSPA sunt în imposibilitatea de a mai plăti drepturile salariale către angajaţi şi ca efect, practic încetarea activităţii (ex: OSPA Neamţ, OSPA Bacău, OSPA Suceava, OSPA Maramureş, OSPA Constanţa, etc.)

Vă rog, Domnule ministru, să ne precizaţi cum aţi planificat realizarea Sistemului de monitorizare sol-teren în reţeaua de profile 8×8 km precum şi realizarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole în condiţiile încetării activităţii OJSPA. Care este viziunea MADR în ceea ce priveşte situaţia OJSPA având în vedere că salariaţii au o specializare de nişă, că unităţile respective deţin documente şi informaţii unice, unele cu regim secret şi că au în patrimoniu obiecte de inventar şi mijloace fixe semnificative? Aştept raspuns scris. Cu stimă, Senator Octavian Liviu Bumbu.

Articolul precedentPe Messenger, de la 5.000 de kilometri…
Articolul următorAlexandru cel Bun: Daruri de Paşti din Germania – 50 de paturi medicale