pietricica turism

Rezultatele absolvenților la Evaluarea Națională sunt publicate astăzi, 25 iunie 2019, la ora 12. Listele sunt obligatoriu postate la avizierul fiecărei unități de învățământ care a organizat examenul și vor cuprinde toate datele de identificare ale elevilor și notele la fiecare probă scrisă. Inspector școlar general prof. Elena Laiu precizează că acestea sunt instrucțiunile primite de la Ministerul Educației Naționale: „Am primit o procedură cu o notă de informare pe care fiecare unitate de învățământ a postat-o pe ușa fiecărei săli de examinare. Această notă va fi postată și la avizierul școlilor odată cu afișarea rezultatelor la Evaluare Națională. Rezultatele se afișează cu numele și prenumele elevului, cu inițiala tatălui, unitatea de proveniență și notele obținute la fiecare probă scrisă. Obligatoriu este ca rezultatele să fie afișate la avizierul școlii, iar publicarea pe site-ul unității de învățământ este suplimentară. Listele cu rezultatele se păstrează la avizier până în 20 de zile. Peste 2 ani suntem obligați să ștergem toate aceste date publicate în sistemul electronic al inspectoratului, al Ministerului Educației și al unităților de învățământ”.

Similar vor fi publicate și rezultatele la contestații, la avizierele școlilor în primul rând și pe site-uri. Mediile finale vor fi afișate în ziua de 29 iunie 2019.

Listele cu rezultatele elevilor la Evaluarea Națională sunt publicate și pe site-ul Ministerului Eduației Naționale.

(C.I.)