reclama autocenter

constitutia-romaniei

 Constituția României este legea fundamentală a statului care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale.

Prima Constituție a României a fost adoptată pe 1 iulie 1866. După formarea României Mari, în 1918, o nouă Constituție a fost aprobată pe 29 martie 1923. În perioada comunistă Constituția a fost modificată în 1948, 1952 și 1965. După Revoluția din decembrie 1989, o nouă Constituție a fost adoptată în 1991, după care a fost revizuită în 2003. Cele mai importante modificări introduse atunci sunt:

● Gratuitatea invățămîntului de stat nu mai este garantată necondiționat (ci numai conform legii).

● Minoritățile naționale au dreptul de a folosi limba maternă în administrație și justiție.

● Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege.

● Mandatul președintelui este de cinci ani.

● Stagiului militar se stabilește prin lege organică.

● Imunitatea parlamentară este limitată.

● După aderarea României la Uniunea Europeană cetățenii țărilor membre ale Uniunii Europene vor avea dreptul de a alege și de a fi aleși în scrutinul local (dacă sunt rezidenți ai localității respective).

● Intrarea în UE și NATO nu va fi votată prin referendum, ci de către Parlament.

Conform articolului 151 din Constituție, propunerea sau proiectul de revizuire trebuie să treacă de votul din Camera Deputaților și Senat cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei camere. În urma dezbaterilor acestea pot ajunge la un acord pozitiv ceea ce înseamnă că ambele camere au adoptat revizuirea în aceeași formă, iar procedura de revizuire continuă, aceasta fiind supusă votului poporului prin referendum. De asemenea poate fi vorba și despre un acord negativ, adică cele două camere resping propunerea de revizuire. În cazul unui dezacord, când una dintre camere accepta propunerea de revizuire și alta o respinge sau când se dorește revizuirea în formule diferite, se poate constitui o comisie de mediere. Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaților și Senatul, în sedință comună, hotărăsc cu votul a cel putin trei pătrimi din numărul deputaților și senatorilor. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau propunerii de revizuire.

parlament nou

Articolul precedentPaste nucleare
Articolul următorInsula vas de război