0:00

Un proiect de lege, pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale, a fost propus, recent, Parlamentului României.

Proiect de lege pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale propus Parlamentului, ZCH NEWS - sursa ta de informații

„Prezenta lege reglementează cadrul general pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), cu scopul de a crește nivelul de siguranță a pacienților îngrijiți în unitățile medicale din România”, se menţionează la articolul 1. Prin proiect se propune ca Guvernul României să înfiinţeze un „Comitet Național pentru Prevenirea și Limitarea IAAM”. De asemenea, potrivit articolului 4, „fiecare pacient care primește îngrijiri într-o unitate medicală din România are dreptul, garantat de stat, de a fi protejat față de dobândirea unei IAAM”.

Proiect de lege pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale propus Parlamentului, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiMăsuri propuse la nivel naţional:

„a) elaborarea de ghiduri de prevenire, diagnostic și tratament pentru principalele sindroame IAAM;

b) stabilirea necesarului de personal medical în vederea prevenirii, diagnosticării și îngrijirii eficiente a IAAM, incluzând normarea minimă obligatorie a unităților sanitare cu personal medical specializat în epidemiologie, igienă spitalicească și boli infecțioase care să asigure activitățile de implementare a programelor de prevenire IAAM și de utilizare judicioasă a antibioticelor;

c) definirea standardului minim acceptabil pentru capacitatea laboratorului de microbiologie de a efectua diagnostic etiologic al IAAM și identificarea colonizărilor cu microorganisme cu risc major epidemiologic;

d) limitarea la minimul necesar a transferurilor pacienților cu IAAM sau colonizați cu germeni cu risc epidemiologic major conform principiului îngrijirii lor acolo unde au fost diagnosticați sau identificați;

e) reglementarea modului de trimitere a pacienților la investigații, la consult interdisciplinar și al transferului pacienților, incluzându-se obligativitatea comunicării infecțiilor și/sau a colonizării acestora;

f) utilizarea autorizării și a acreditării unităților medicale ca o modalitate importantă de atingere a obiectivelor de prevenire și limitare a impactului IAAM, recurgând la cerințe și indicatori stabiliți de CNPLIAAM pe baza propunerilor unui grup tehnic special desemnat;

g) asigurarea de către spitalele nou construite a unui minimum de 50% paturi în camere de 1-2 paturi, cu chiuvetă, duș și grup sanitar propriu;

h) organizarea în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor compartimente/secții de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridioides difficile, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii pentru spitalele de categorie 1 și în termen de 5 ani pentru celelalte spitale

g) definirea și dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații de epidemiologie moleculară”.

Proiect de lege pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale propus Parlamentului, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiMăsuri propuse la nivel de unitate sanitară:

„a) elaborarea și actualizarea anuală a planurilor de prevenire a IAAM, respectiv de utilizare judicioasă a antibioticelor de comitete special dedicate acestor domenii;

b) asigurarea încadrării personalului specializat necesar derulării eficiente a activităților de implementare a planurilor prevăzute la punctul a) și a altor măsuri necesare în scopul prevenirii, diagnosticării și îngrijirii eficiente a IAAM și limitării rezistenței microorganismelor la antibiotice, conform prevederilor existente, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi;

c) colaborarea fiecărui centru rezidențial cu personal medical specializat în epidemiologie și în boli infecțioase.

d) asigurarea continuă a materialelor și echipamentelor necesare pentru a se putea respecta precauțiile standard și specifice de către personalul medical, pacienți și vizitatori;

e) asigurarea condițiilor pentru derularea permanentă a activității laboratorului de microbiologie al spitalului, atât pentru diagnosticarea infecțiilor cât și pentru identificarea colonizărilor cu microorganisme MDR;

f) asigurarea condițiilor pentru izolarea/gruparea pacienților cu infecții/colonizări cu același microorganism cu risc epidemiologic major într-o zonă definită, de preferință unică, a unității medicale sau a centrului rezidențial;

g) asigurarea unui grad cât mai bun de înțelegere a problematicii IAAM de către întreg personalul medical și dezvoltarea unei atitudini de cooperare a membrilor personalului unității medicale în vederea prevenirii IAAM;

h) asigurarea informării adecvate a pacienților și vizitatorilor privind măsurile de prevenire IAAM de urmat cât și privind responsabilitatea acestora în prevenirea IAAM;

i) asigurarea condițiilor necesare pentru limitarea riscurilor privind infecțiile prin expunere profesională la sânge potențial infectat și pentru managementul corect al expunerilor profesionale, în conformitate cu Directiva 2010/32/EU a Consiliului Uniunii Europene și cu legislația națională subsecventă;

j) vaccinarea personalului împotriva gripei și reglementarea triajului epidemiologic al personalului;

k) testarea de la internare și pe parcursul spitalizării a colonizării cu microorganisme MDR pentru categoriile de pacienți și microorganismele indicate în documentele strategice”. Proiectul de lege integral, în forma propusă de iniţiatori:

proiect nosocomiale
(M. CONSTANTINESCU)

Articolul precedentSpitalul Municipal Roman, beneficiar al unei donaţii din partea Somaco Grup Prefabricate
Articolul următorCine îi cunoaște – Doi bărbați sunt căutați de poliție
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.