Cetățenii cu domiciliul în Piatra-Neamț se pot programa online, pentru depunerea cererilor prin care se solicită eliberarea actului de identitate, începând cu data de 23 octombrie 2017, informează primăria municipiului, printr-un comunicat de presă. Sunt avute în vedere doar următoarele situații :

  • eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului, schimbării fizionomiei, precum şi în cazul preschimbării buletinelor de identitate;
  • eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate deţinut anterior;
  • eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii străzii sau renumerotării imobilelor.

Pentru situaţiile enumerate mai sus cererea de eliberare a unui nou act de identitate se poate depune şi pe bază de procură specială.

De asemenea, se pot programa online şi persoanele care solicită:

  • eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
  • eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;
  • înscrierea pe actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
  • eliberarea unei cărţi de identitate provizorii pentru persoanele care nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

Nu se pot face programări online pentru următoarele situații:

  • eliberarea primului act de identitate la dobândirea/redobândirea cetățeniei române;
  • eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România;
  • eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședință în România.

Pentru situațiile mai sus menționate persoanele interesate se vor prezenta direct la ghișeele Serviciului de Evidență a Persoanei situat pe str. Cuiejdi, nr. 1B, (clădirea Mall Forum Center). Interval de timp alocat pentru depunerea cererii este de 10 minute pentru fiecare persoană. Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefon.

“Pentru că trăim în era tehnologiei, iar serviciile publice trebuie să se adapteze unor noi standarde, venim cu această opțiune online care scurtează timpul de așteptare a cetățenilor pentru eliberarea actelor de identitate.  Noul serviciu este disponibil de astăzi și poate fi accesat pe site-ul primăriei, a declarat primarul Dragoș Chitic. (ZCH NEWS)