vulpe

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ

Către,

Consiliul Judeţean Neamţ

Vă informăm că în perioada 24-30 Octombrie 2013, conform traseelor stabilite, de pe aerodromul Iași, va decola avionul pentru distribuirea aeriană a momelilor vaccinale antirabice la vulpi pentru a doua campanie de vaccinare aferentă anului 2013 (campania de toamnă). Avionul va survola toate judeţele Moldovei.

Anterior desfăşurării acestei acţiuni, prin personalul sanitar-veterinar au fost distribuite materiale informative spre afişare în locuri vizibile şi zone de vânătoare.

În zonele cu antecedente de boală (rabie la vulpe sălbatică) s-au stabilit 14 fonduri de vânătoare şi Grădina Zoologică Piatra Neamţ în care se va efectua şi distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice orale în număr de 1.421 de momeli. În prezent ne aflăm în etapa de predare-primire a momelilor către gestionarii fondurilor de vânătoare care sunt obligaţi să distribuie momelile la vizuine (intrare, ieşire şi traseul vulpilor) sub supraveghere sanitară veterinară.

După cel puţin 45 de zile de la distribuirea aeriană şi manuală se vor recolta vulpi prin împuşcare în vederea verificării eficienţei vaccinării.

Menţionăm că această acţiune face parte din Programul naţional de eradicare a rabiei şi este cofinanţat de CE

Cu deosebit respect,

Director Executiv

Dr. Sorin Ulea