În urma petiţiei adresată Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ, de către un grup de medici de familie din Piatra-Neamţ, George Lazăr, prefectul judeţului Neamţ, a purtat discuţii cu primarul municipiului Piatra-Neamţ cu privire la valoarea redevenţei ce urmează a fi plătită de aceştia pentru cabinetele medicale luate în concesiune. În urma discuţiilor, s-au primit asigurări că se va face o reevaluare a clădirilor în care medicii îşi desfăşoară activitatea şi un calcul real al redevenţei datorate, având în vedere faptul că îmbunătăţirile aduse spaţiilor au fost realizate din veniturile medicilor.
„În ceea ce priveşte clădirile dispensarelor trebuie să avem în vedere că acestea au o destinaţie medicală şi nu una comercială, iar un act medical de calitate trebuie să se realizeze în condiţii adecvate. Atunci când există mijloace prin care putem sprijini activitatea medicilor, trebuie să le folosim. Petiţia primită o vom înainta Primăriei municipiului Piatra-Neamţ, în vederea analizării aspectelor semnalate, sperând într-o soluţionare obiectivă”, a declarat George Lazăr, prefectul judeţului Neamț.