0:00

De luni, 3 iulie, începe depunerea dosarelor cu cererile pentru închirierea de locuinţe sociale. Sesiunea, care cuprinde inclusiv actualizarea dosarelor celor care au depus cereri anterior, se va finaliza pe data de 21 iulie. Cererile se depun la Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, în clădirea Forum Center, etajul 2, de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00.

Piatra-Neamţ: Începe depunerea dosarelor pentru locuinţe sociale, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiDosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

În acest moment sunt disponibile 20 de locuinţe sociale în cartierele Speranţa şi Văleni. Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786/550037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți aici.

Angela Croitoru

Articolul precedentVideo. Conferință de presă. Ceahlăul Piatra Neamț are ambiții mari după promovarea în Liga a II-a
Articolul următorCUPA ROMÂNIEI Victoria Horia se va confrunta cu USV Iaşi şi Unirea Curteşti
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.