0:00

Până când au bolnavii acces la medic fără card și fără bilet de trimitere, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiO parte din regulile valabile în acest moment pentru bolnavii care au nevoie de consultații și alte servicii medicale se vor aplica până la 30 septembrie 2020. Una din aceste reguli este consultația la distanță, care se poate acorda persoanelor asigurate și neasigurate de medicii de familie și de medicii specialiști prin orice mijloace de comunicare. „Serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază, acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, precum și serviciile conexe furnizate de psiholog si logoped, pot fi efectuate și de la distanță, prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră”, potrivit unui comunicat al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț.

O altă reglementare se referă la cardul național de sănătate, care va fi cerut bolnavilor de la 1 iulie 2020 la anumite servicii medicale: „Pentru a limita riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, în asistența medicală primară și în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul național de asigurări de sănătate până la data de 30 septembrie 2020, iar pentru celelalte specialități serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate începând cu data de 1 iulie 2020”. Cu alte cuvinte, bolnavii care vor fi internați în spitale, care vor beneficia de investigații paraclinice, de îngrijiri medicale la domiciliu, de îngrijiri paliative la domiciliu, de servicii stomatologice, de dispozitive medicale și de medicamente vor trebui să prezinte cardul de sănătate de la 1 iulie 2020.

Până când au bolnavii acces la medic fără card și fără bilet de trimitere, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiPrin hotărârea de guvern adoptată, ca măsuri de limitare a contaminării cu coronavirus, până la 30 septembrie 2020 s-a mai decis: „medicii din spital pot elibera, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile”, informează CAS Neamț. Se menține comunicarea prin poșta electronică, de la și către CAS, a documentelor necesare și a celor cerute de persoanele asigurate. Un alt aspect important ce este reglementat se referă la biletele de trimitere pentru perioada de până la 30 septembrie 2020: „Nu mai este necesară prezentarea biletului de trimitere  pentru  serviciile medicale  acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu”, se precizează în comunicatul CAS Neamț.

În ce privește rețetele pentru anumite medicamente, s-a hotărât că medicii de familie pot prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru care există restricții de prescriere, astfel încât asigurații să poată beneficia la timp de medicația necesară: „Astfel, medicii de familie pot iniția tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate și gratuite. De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului (scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere) și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști. Fac excepție medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi”, potrivit CAS Neamț.

(C.I.).

Articolul precedentBărbat salvat din fântână de pompierii voluntari și militari
Articolul următor4 locuri de muncă mari şi late la bugetarii din Regiunea Nord-Est