0:00

Păduri noi, pe bani europeni, ZCH NEWS - sursa ta de informații

* S-a amânat sesiunea de primire a proiectelor!

De anul trecut, a intrat la finanţare europeană o măsură cu caracter compensatoriu. Este vorba de fondurile europene alocate pentru prima împădurire a terenurilor agricole. Sprijinul financiar prin această măsură se referă la: prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (cost standard); prima anuală  pentru lucrările de completări şi întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani; primă anuală fixă ca şi primă pentru pierdere de venit ca urmare a împădurii, pe un an şi pe hectar, pentru o perioadă de 15 ani. Pentru acest an au fost programate 4 sesiuni de primire a proiectelor. Ultima, care ar fi trebuit să fie acum în derulare, a fost amânată.

Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt deţinătorii privaţi de terenuri agricole şi autorităţile publice locale deţinătoare de terenuri agricole, care urmează să fie împădurite. Dacă terenul agricol destinat împăduririi este concesionat de o persoană fizică sau juridică, concesionarii vor fi cei care vor încasa primele pentru întreţinerea plantaţiei şi primele compensatorii.

* Costuri standard, prime diferite

Prima pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere se acordă ţinându-se cont de costurile standard care sunt: 1900 euro/ha în zona de câmpie, 1660 euro/ha în zona de deal şi de 1560 pentru zona montană. Plata pentru plantaţiile forestiere înfiinţate în afara zonelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000 este de 1330 euro/ha în zona de câmpie, 1162 euro/ha la deal şi de 1092 euro/ha la munte. Pentru plantaţiile forestiere înfiinţate în interiorul zonelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000, plăţile sunt de 1520 euro/ha în zona de deal, 1328 euro/ha în zona de câmpie şi de 1248 euro/ ha la munte. Prima anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, din momentul înfiinţării ei, este diferenţiată pe zone geografice şi pe ani. La câmpie, prima este de 270 euro/an/ha în anul înfiiţării plantaţiei, 616 euro în cel de al doilea an, 180 în al treilea şi al patrulea an şi de 90 euro pentru cel de-al cincilea an. În zona de deal, prima de întreţinere a plantaţiei forestiere e de 210 euro/ha-anul I, 536 euro/ha-anul II, 210 euro/ha-anul III şi de 105 euro/ha pentru anii IV şi V. În zona montană, prima este de 130 euro/ha pentru anul I, 436 euro/ha-anul II, 130 euro/ha anul III şi de 65 euro/ha în anii IV şi V. Prima compensatorie fixă anuală  pe hectar, pentru pierderea de venit pe terenul respectiv, ca urmare a împăduririi lui, este de 215 euro pe an şi pe hectar pentru fermieri şi de 100 euro/an/ha pentru non-fermieri. Pentru ambele categorii de beneficiari, prima compensatorie se acordă pe o perioadă de 15 ani, socotiţi din chiar momentul înfiinţării plantaţiei forestiere.

Sprijinul public, comunitar şi naţional, nu va depăşi 70 % din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiei. În zonele defavorizate şi în siturile Natura 2000, spijinul public va fi limitat la 80 % din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor. Anul trecut, din judeţul Neamţ, au fost depuse două proiecte. În acest an, nemţenii nu prea s-au înghesuit la accesarea fondurilor europene alocate pe această măsură.

Articolul precedentPutem alege cum ne construim viitorul
Articolul următor„Îmi doresc un Parlament unit și o clasă politică matură.”