DSC_6458 (640x424)
Aici a fost o piață care a ars. În hârtii, totul era minunat înainte de incendiu

Primăria Piatra Neamț a prezentat raportul privind evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2015. Anul trecut au fost făcute opt controale la societățile și direcțiile subordonate Primăriei: CMI Urban, Salubritas, Parking, Publiserv, Perla Invest, Direcția de Taxe și Impozite, Locativ Serv și Poliția Locală.

Controalele au arătat că probleme sunt și în instituțiile publice, nu numai în cluburi precum Colectiv, din București, iar la unitățile Primăriei Piatra Neamț au fost descoperite destul de multe probleme, după cum este menționat în respectivul raport. „Principalele deficiențe de ordin tehnic constatate la unele construcții și amenajări: neefectuarea la timp a reviziilor tehnice la sistemele de captare și scurgere la pământ a electricității statice a clădirilor (prizele de împământare); lipsa instalațiilor de protecție împotriva acțiunii electricității atmosferice (paratrăsnete) la unele clădiri și neefectuarea la timp a reviziilor tehnice la cele existente; funcționarea arhivelor în spații improprii, unde nu sunt asigurate măsuri de prevenire din punct de vedere al apariției incendiilor; neefectuarea la timp a reviziilor tehnice la centralele termice”.

Perioada de garanție expirată, contract de service absent

Alte nereguli constatate au fost lipsa afișajelor privind instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, a planurilor de evacuare, lipsa autorizației de funcționare privind securitatea la incendiu pentru anumite construcții unde se desfășoară activități de birou.

Este bine de știut, totuși, că atât sediul Primăriei, cât și instituțiile din subordine au în dotare stingătoare, partea mai proastă este că, la societățile din subordinea municipalității, instalațiile și echipamentele de detectare și semnalizare a incendiilor, deși funcționale, au ieșit din perioada de garanție, dar contractele de service cu firme autorizate nu au fost încheiate încă.

Acum, că s-au făcut contatări, e foarte bine. Mai rămâne să vedem dacă s-au dat și sancțiuni, mai ales că, să nu uităm că la Piatra Neamț a ars o piață și nu avem nici un vinovat.

Andreea AMARIEI