0:00

Noi propuneri în proiectele legii Educației, varianta ministrului Ligia Deca, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAflate acum în atenția partidelor din coaliție, spre a fi aprobate până la 15 februarie de Guvern, proiectele legilor educației au o nouă formă față de varianta pusă în dezbatere publică în iulie 2022 de ministrul Sorin Cîmpeanu.

Noul ministrul al Educației, Ligia Deca promovează o serie de modificări de fond în proiectele legii învățământului preuniversitar și universitar. Din forma propusă pentru legea învățământului preuniversitar, ne oprim asupra reglementărilor ce vizează examenele naționale, admiterea în clasa a V-a și reorganizarea inspectoratelor școlare județene ISJ-uri și a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională CJRAE. Datele au fost obținute neoficial de edupedu.ro, câtă vreme proiectele ce vor fi adoptate de Guvern n-au fost făcute publice.

Bacalaureat: competențe complementare, probe scrise, competențe digitale

O nouă probă este prevăzută la examenul de bacalaureat, cea de „competențe de bază complementare” specializării. De pildă, o probă scrisă la matematică” ce va fi susținută de toți elevii de la profilul uman, în timpul clasei a XII-a și o probă scrisă la socio-umane pentru elevii de la real. Liceenii de la filierele vocaționale și tehnologice ar susține proba de „competențe de bază socio-uman sau matematică” – complementar disciplinelor alese deja pentru examen.

Noi propuneri în proiectele legii Educației, varianta ministrului Ligia Deca, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiTot în cursul ultimului an de liceu elevii ar urma să dea probe scrise la limbi străine, față de examenul oral la o singură limbă străină acum. Va fi posibilă echivalarea, dacă elevii au certificate recunoscute de Ministerul Educației.

Proba practică de competențe digitale urmează să fie susținută tot în cursul anului, dar poate să fie și echivalată.

Bacalaureatul de vară ar consta în 3 probe scrise și cea orală de la limba și literatura română oral. Elevii din școlile cu predare în limba maternă susțin probă orală și scrisă la limba respectivă, în plus față de celelalte.

Dacă vor fi adoptate, noile reguli se aplică pentru elevii care intră în clasa a IX-a în anul următor intrării în vigoare a legii, cel mai devreme în anul 2028, dacă noile legi vor fi adoptate anul acesta, potrivit edupedu.

Admitere, evaluare națională

Toate liceele și grupurile școlare vor putea organiza concurs de admitere pe 90% din locurile la care la precedentele sesiuni a existat concurență, prevede noul proiect. În varianta Cîmpeanu se propunea ca doar colegiile naționale să organizeze admitere pentru până la 90% din locuri, variantă criticată însă de elevi și părinți. Examenul de admitere la liceu ar urma să se aplice și pentru elevii care intră în clasa a V-a în anul următor intrării în vigoare a legii.

În proiect se stabilește că „concurența înseamnă mai mult de un candidat pe loc” la o specializare. Dacă în anul anterior nu a fost concurență, atunci nu poate organiza admiterea. Examenul de admitere la liceu constă în două probe scrise cu subiecte adaptate fiecărei specializări din fiecare profil, cu subiecte standardizate la nivel național, făcute de Ministerul Educației prin CNPEE, potrivit edupedu. Ministerul Educației ar urma să conceapă subiecte cu un grad de dificultate mai mare decât cele de la evaluarea națională pentru toate disciplinele, iar liceele vor da elevilor câte două teste. Pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, de pildă, toate liceele care organizează admitere pentru aceste clase vor da subiectele făcute pentru disciplinele informatică și matematică. La specializările științele naturii, subiectelor vor fi din chimie și biologie sau matematică și biologie, etc.

Noi propuneri în proiectele legii Educației, varianta ministrului Ligia Deca, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiEvaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a ar urma să fie susținută, ca acum, de către toți elevii și să fie organizată înaintea examenului de admitere la liceu. Noutatea din proiectul legii Deca este că liceele pot pune condiție de intrare ca un procent din media de admitere să fie reprezentat de media de la evaluarea națională, pe lângă media de la concursul propriu.

Liceele ar putea opta pentru admitere sau pot decide să rămână doar pe repartizarea computerizată, ca acum.

Elevii care nu au ocupat un loc într-un liceu prin procedura de admitere prin concurs sau care nu s-au înscris la concursul de admitere în niciun liceu participă automat la repartizarea computerizată care are loc imediat după concursul de admitere. pe baza rezultatelor de la evaluarea națională. Elevii care nu au prins loc la admitere, vor depune opțiuni pe o listă, ca și acum, pentru locurile rămase libere și vor fi repartizați computerizat pe baza rezultatelor de la evaluarea națională.

La liceele vocaționale, elevii vor da două probe practice de admitere, înaintea evaluării naționale, ceva în genul probelor de aptitudini din prezent. Apoi vor da evaluarea și, pe baza acesteia și a probelor practice, vor fi admiși la liceele respective.

Admitere în clasa a V-a la colegii naționale

Propunerea pentru admiterea la clasa a V-a în colegii naționale este ca să se aplice din 2028 și să fie pe baza portofoliului educational. Acesta se va implementa din anul școlar 2023-2024, atât pentru generația de copii care intră în grupa mare de la grădiniță, cât și pentru cei care intră în clasa pregătitoare. Potrivit documentului citat de edupedu, la art. 32, alin. (3) din proiect se prevede că „înscrierea elevilor în clasa a V-a, la unităţile de învăţământ care nu deţin clase de nivel primar, se realizează în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, în baza portofoliului educaţional, începând cu promoţia de elevi pentru care portofoliul educaţional a fost utilizat pe durata întregului nivel de învăţământ primar. Prin excepţie, elevii care optează pentru înscrierea în învăţământul de artă şi sportiv vor susţine probe de aptitudini în vederea înscrierii lor”.

În proiectul de lege, portofoliul educațional este descris ca având: „certificări care prezintă rezultate la disciplinele de studiu, pe ani de studiu/ niveluri de şcolarizare, rezultate la evaluările naţionale şi recomandări de recuperare a pierderilor de învăţare, produse sau rezultate ale activităţilor desfăşurate, diplome, certificate sau alte înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în diferite contexte, formale, non-formale şi informale”. Proiectul Cîmpeanu stabilea că înscrierea în clasa a V-a la unitățile de învățământ fără clase primare să se realizeze fără evaluări. Portofoliul educațional a fost introdus și în legea Educației din 2011.

ISJ-urile devin direcții, CJRAE trece la minister

Noi propuneri în proiectele legii Educației, varianta ministrului Ligia Deca, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiSe propune ca centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională CJRAE vor trece din subordinea inspectoratelor școlare, care se vor desființa și se vor transforma în direcții județene de învățământ preuniversitar, în cea a Centrului Național pentru Educație Incluzivă CNEI, o nouă instituţie publică și care va fi în subordinea Ministerului Educaţiei. Varianta desființării ISJ-urilor și a CJRAE a fost propusă și de Sorin Cîmpeanu, dar a fost contestată la vremea dezbaterii publice.

În noul proiect se specifică faptul că “în fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul Bucureşti funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE. Acestea sunt unităţi cu personalitate juridică şi sunt coordonate metodologic de CNEI. CJRAE/CMBRAE sunt unităţi de învăţământ special integrat specializate în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/Centrului Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară”, potrivit edupedu.

C.I.

Articolul precedentJandarmeria Neamț, la ceas de bilanț
Articolul următorȘtire actualizată. Procurorii DNA au descins în patru județe din regiunea Nord Est