dsp-vasluiDirecţia de Sănătate Publică (DSP) Vaslui a verificat, în perioada 1 august – 9 septembrie, unitățile de turism din judeţ. Constatările nu au fost dintre cele mai bune:

“În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități, pentru care au fost întocmite grafice de conformare și au fost aplicate 26 avertismente și 4 amenzi contravenționale în cuantum total de 2.900 lei”, conform unui comunicat de presă al DSP Vaslui.

Instituţia de control a verificat 4 unități de cazare hotelieră, o pensiune turistică, 19 unități de alimentație publică, o unitate de alimentație colectivă (cantină) și o unitate de catering.

“Principalele neconformități constatate: angajarea de personal fără a fi instruit cu noțiuni fundamentale de igienă; nedotarea unităților cu produse biocide pentru dezinfecția suprafețelor ce urmează să vină în contact cu alimentele; nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a dăunătorilor; neasigurarea unui circuit funcțional pentru alimente, personal și deșeuri; neasigurarea monitorizării zilnice a temperaturii din interiorul agregatelor de frig”, mai precizează DSP Vaslui. (ZCH NEWS)