muncitori 04Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii noiembrie 2014 era de 78.189 persoane, în scădere cu 87 persoane faţă de luna octombrie 2014 şi în scădere cu 234 persoane faţă de luna noiembrie 2013. Din totalul salariaţilor, 3191 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28171 persoane (36,0%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46827 persoane (59,9%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna noiembrie 2014 a fost de 2.412 lei/salariat, cu 2,3% mai mare faţă de luna octombrie 2014, iar cel net de 1.743 lei/salariat, în creştere cu 38 lei (+2,2%) faţă de luna octombrie 2014.

În luna noiembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat creşteri faţă de luna octombrie 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru sărbători), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

somaj 2014Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna octombrie, în învăţământ (+1,7%), sănătate şi asistenţă socială (+1,7%), respectiv în administraţia publică (+0,7%).

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 102,4% faţă de luna octombrie 2014 şi de 104,3% faţă de luna noiembrie 2013.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.708 lei/salariat, iar cel net de 1.235 lei/salariat, fiind cu 1,2% mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna octombrie 2014.