curtea domneasca iarnaCapacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în perioada ianuarie-noiembrie 2014, a fost de 1634144 locuri-zile, cu 3,6% mai mare faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2013.

În perioada ianuarie-noiembrie 2014, structurile de cazare din categoria 3 stele au deţinut ponderea cea mai mare (52,6%) în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, faţă de 52,7% în perioada ianuarie-noiembrie 2013.

În perioada 1.I.-30.XI.2014, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, numărul sosirilor a totalizat 164854, fiind mai mare cu 12,0% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. La sosirile turiştilor români au fost înregistrate creşteri cu 12,1%, iar la turiştii străini creşteri cu 10,9%. Înnoptările au fost în număr de 314287, fiind cu 16,2% mai mare decât numărul înnoptărilor din perioada 1.I.-30.XI.2013.

În perioada analizată, ponderile cele mai mari în numărul sosirilor şi al înnoptărilor au fost înregistrate de hoteluri: 44,4%, respectiv 55,1%, urmate de pensiunile agroturistice cu 29,6%, respectiv 23,5% în numărul sosirilor, respectiv al înnoptărilor pe total judeţ.

turism 2014 01În această perioadă, cel mai mare număr de sosiri ale turiştilor s-a înregistrat în structurile de cazare din categoria 3 stele (93246 sosiri, ceea ce reprezintă 56,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), urmat de numărul sosirilor din structurile de cazare din categoria 4 stele (37074 sosiri, ceea ce reprezintă 22,5% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Localitatea cea mai vizitată de turişti este Piatra Neamţ (27,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în cele 11 luni ale anului 2014). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (13,9% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (11,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (85,3%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 68,9% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Numărul cel mai mare de turişti străini, care au vizitat judeţul Neamţ în perioada ianuarie–noiembrie 2014, provine din: Italia (15,0% din totalul turiştilor nerezidenţi), Spania (10,3%), Polonia (9,8%), Israel (9,6%), Germania (8,8%), Republica Moldova (6,9%), Franţa (6,8%) .

În perioada analizată, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, pe categorii de clasificare, creşteri ale numărului de sosiri s-au înregistrat la structurile de cazare din categoria 2 stele (cu 21,1%), 3 stele (cu 10,1%), la cele din categoria 4 stele (cu 8,7%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în perioada 1.I.-30.XI.2014, de 19,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,1 puncte procentuale mai mare faţă de perioada 1.I.-30.XI.2013.

4.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna noiembrie 2014, în activitatea de turism au funcţionat 139 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2241 şi un număr total de locuri oferite turiştilor de 4811.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna noiembrie 2014 a fost de 143055 locuri-zile, cu 10,7% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2013.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin hotelurile (37,6%), urmate de pensiunile agroturistice (28,4%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 34,0%.

turism 2014 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În luna noiembrie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 6,6%, iar înnoptările au înregistrat scăderi cu 0,6%.

Sosirile turiştilor români în luna noiembrie 2014 au reprezentat 94,5% din numărul total de sosiri (faţă de 93,7% în luna noiembrie 2013), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 5,5% (faţă de 6,3% în luna noiembrie 2013).

Comparativ cu luna noiembrie 2013, numărul sosirilor turiştilor români a fost în scădere cu 5,8%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în scădere cu 18,8%.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 2,9% în luna noiembrie 2014 faţă de luna noiembrie 2013, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 36,8%.

În luna noiembrie 2014, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 45,3% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,6% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna noiembrie 2014 au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (51,8%), urmat de hotelurile de 4 stele (35,5%). În luna noiembrie 2014, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (22,1% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Polonia (20,8%), Germania (11,5%), Republica Moldova (6,8%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna noiembrie 2014, de 11,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,3 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2013.

Pe structuri de primire turistică, indicele de utilizare netă cu valoarea cea mai mare s-a înregistrat la hoteluri (18,1%).