pietricica turism

roman-asfaltareConsilierii județeni au aprobat, la finalul săptămânii trecute, un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru „Consolidare drum județean DJ280 Bîra-Stănița, km 21+830-25+300, 29+000-29+343”, proiect cu o valoare totală de peste 8,5 milioane de lei, din care 7.283.724 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor de construcții-montaj.

Necesitatea acestui proiect este justificată în expunerea de motive aferente proiectului de hotărâre: „Sectoarele de drum județean se află într-un grad avansat de degradare, structura rutieră existentă din pietriș compactat prezintă degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei șanțurilor de scurgere a apelor și a unor lucrări conexe aferente drumului”.

Pentru că nu suntem experți în consolidarea de drumuri, redăm din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre detaliile legate de ceea ce se va face concret cu banii respectivi: „4 cm strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16, pe pante longitudinale mai mari de 7% BAR 16, 6 cm strat din binder de criblură tip BAD 20, 15 cm strat de piatră spartă, 30 cm strat de balast, 5 cm strat de mixturi asfaltice frezate și menținute pe loc la frezare și 20 cm fundație de balast existentă”.

Termenul de realizare a respectivelor lucrări este de 12 luni, conform datelor din proiectul de hotărâre. (Andreea AMARIEI)