Ministerul Educației a anunțat, vineri, 23 septembrie, că va începe selecţia profesorilor în grupurile de lucru, pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2016-2017. Selecția va fi făcută de Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare, iar cadrele didactice alese vor desfăşura activităţi de proiectare a itemilor/ variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNEE.

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească:

– desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, în ultimii 4 ani şcolari;

– abilităţi de operare pe calculator;

– experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/ zonale/ locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/ stagii specifice de formare în evaluare etc.);

– disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

Selecţia candidaţilor se va face în două etape. Prima este programată pentru perioada 27 septembrie – 4 octombrie și vizează înscrierea candidaţilor la adresa web http://www.rocnee.eu, candidaţii având de completat obligatoriu câte un chestionar de înscriere online.

Cea de-a doua „rundă”, care va avea loc în intervalul 5-7 octombrie, pe baza datelor de înscrieri, reprezintă selecţia propriu-zisă și anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii aleși. Cei interesați ar trebui să știe că au șanse mai mari la selecție dacă ”au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare; au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, II sau definitive”. Detalii, aici. (M.T.)